Hoe kun je een pastorant met angst helpen om zijn/haar angst te aanvaarden? Hoe kun je naast iemand gaan zitten in de put? Hoe bevestig je iemands lijden? Daarover gaat de cursus, maar we kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept of dat je vragen overhoudt. Ter voorbereiding op het webinar, kun je daarom een vraag insturen.