Gemeente-abonnement

Vanaf:  250,00 / jaar en  100,00 inschrijfgeld

Een gemeenteabonnement biedt kerkelijke gemeenten hoge groepskorting. Met een gemeenteabonnement krijgen álle gemeenteleden toegang tot álle videolessen.

Meteen afsluiten? Selecteer het juiste aantal belijdende leden en plaats uw bestelling. Het eerste jaar betaalt u € 100 opstartkosten inclusief een flyer voor alle gemeenteleden om hen te informeren over AKZ+ Weetwatjegelooft.nl en hoe men toegang kan krijgen tot de videolessen, en andere promotiemogelijkheden.

Neemt contact op met dr. William den Boer via onderstaand formulier of bel hem op 06-36055137 voor meer informatie.

Clear

Artikelnummer: gemeenteabonnement Categorie: Tag:

Beschrijving

Een gemeenteabonnement biedt kerkelijke gemeenten hoge groepskorting.

Neemt contact op met dr. William den Boer via e-mail of tel. 06-36055137 voor meer informatie.

Ondersteuning bij vorming en toerusting

  • Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak in kerk en samenleving?
  • Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal?
  • Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?
  • En hoe houden we het betaalbaar?

Herkenbare vragen voor elke kerkenraad. Daarom is een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl het overwegen meer dan waard. Weetwatjegelooft.nl biedt ondersteuning met een website boordevol betrouwbare kennis over de Bijbel, geloven en kerkzijn.

Gemeenteabonnement

Weetwatjegelooft.nl wil dat zoveel mogelijk mensen kunnen gebruikmaken van de videolessen. Een individueel abonnement kost € 49,00 per jaar. Een gemeenteabonnement kunnen we u afhankelijk van het aantal belijdende leden echter al aanbieden vanaf € 250,- tot maximaal € 950,- per jaar*. Met een gemeenteabonnement krijgen álle gemeenteleden toegang tot álle videolessen. Mogen wij uw gemeente ook verwelkomen?

* AKZ+ is afhankelijk van inkomsten via vooral abonnementenverkoop en giften. Kan uw gemeente meer missen, dan wordt een extra gift zeer op prijs gesteld! U helpt hiermee minder financieel draagkrachtige gemeenten.

Kennisplatform

Het huidige aanbod van laagdrempelige, compacte videolessen over allerlei geloofsthema’s heeft zich ontwikkeld uit de AKZ+-colleges die sinds 2010 worden georganiseerd. Inmiddels staan er ruim 175 video’s online en publiceert Weetwatjegelooft.nl zo’n vijftig nieuwe lessen per jaar. De videolessen worden gegeven door voornamelijk docenten van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa in Zwolle, aangevuld met andere deskundigen. Daarnaast worden er regelmatig studiebijeenkomsten georganiseerd, waar u en uw gemeenteleden (als abonnees met korting) aan kunnen deelnemen.

Videolessen, ook voor groepen

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen in de gemeente. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie.

Vragen en verzoeken zijn welkom!

Leren doe je samen. Daarom is er alle ruimte voor het stellen van vragen naar aanleiding van de video’s. Bovendien ontvangt Weetwatjegelooft.nl graag verzoeken voor online cursussen en lessen over thema’s die in uw gemeente spelen. Weetwatjegelooft.nl geeft daarmee toegang tot die kennis en deskundigheid waaraan in uw gemeente behoefte is.

In het kort

Weetwatjegelooft.nl betekent voor uw gemeente:

  • Videolessen voor vorming en toerusting
  • Bron van verdieping, bezinning en toepasbare kennis
  • Voor personen en groepen van alle leeftijden
  • Adres voor vragen over de Bijbel, geloven en kerkzijn
  • Inspraak in keuze voor nieuwe thema’s

De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle delen hun kennis via AKZ+ Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving. Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in de Bijbel, geloven en kerkzijn willen verdiepen. Op persoonlijk vlak, binnen de gemeente en in de samenleving.

Andere suggesties…

Weetwatjegelooft.nl is een samenwerking van