Wat komt er na de cola, chips en gezelligheid? Hoe raak je met tieners in gesprek over geloven? Past catechese nog wel bij deze tijd? Laat je tijdens dit seizoen inspireren door de toerustingscursus voor catecheten!

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

Aan het begin van het nieuwe catecheseseizoen krijg je inspiratie om van start te gaan. Je deelt jouw ervaringen, vragen en verwachtingen met andere catecheten.

Aan het begin van de cursus ontvang je het boek Een plek waar het over geloof gaat. Elke drie weken is er een vlog, lees je een hoofdstuk en krijg je een opdracht om in praktijk te brengen. Als je wilt kun je je ervaringen en vragen delen met andere deelnemers of de cursusleiders.

De hoofdstukken en vlogs gaan over stellingen als:

  • Jongeren hebben recht op catechese
  • In het leerproces hebben de catechisanten de regie
  • Verhalen zijn effectiever dan uitleg
  • Onderwijs kan altijd nog

We kijken terug op de cursus en delen de opbrengsten met elkaar. Experts met verschillende visies gaan in gesprek over thema’s als:

  • Heeft catechese toekomst?
  • Relatie is belangrijker dan inhoud!
  • Van cola en chips naar wijn en brood…
  • Gaat deze generatie ten onder door een gebrek aan kennis?
  • En natuurlijk gaan ze ook in op jouw vragen. Zodat jij met nieuwe inzichten en vaardigheden verder kunt.

Een plek waar het over geloof gaat (Buijten & Schipperheijn 2021) is het boek van Hans Meerveld dat jou vanuit tien stellingen praktische handreikingen geeft voor waardevolle catechese. Hans schreef dit boekje kort voor zijn overlijden als een populaire versie van zijn promotieonderzoek naar de opbrengsten van jongerencatechese. Dit boek is de leidraad voor deze toerustingscursus.

Cursusleiders

Annemiek de Jonge, Ingrid Plantinga, Peter van Veen

Kosten en aanmelding

De complete cursus kost € 50. Dat is inclusief deelname aan de twee webinars, het boek Een plek waar het over geloof gaat (dat je thuisgestuurd krijgt), driewekelijks een vlog met verwerkingsopdrachten en (optioneel) deelname aan een groepsapp of andere mogelijkheden om je vragen te stellen en ervaringen te delen. Aanmelding/reservering via www.wwjg.nl/catechese. Aanmelding na de start op 30 september is ook mogelijk; je krijgt dan toegang tot de opname van het startwebinar en eerdere vlogs.

Organisatie

Deze toerustingscursus voor catecheten wordt georganiseerd door Kerkpunt, TU Kampen, Viaa en Weetwatjegelooft.nl

Over de cursusleiders en sprekers

Annemiek de Jonge is theoloog, gespecialiseerd in gemeenteopbouw en missiologie. Ze werkt als opleidingscoordinator van de opleidingen Theologie bij Hogeschool Viaa. Daarnaast is Annemiek onderzoeker op het grensgebied van theologie en samenleving. Haar loopbaan startte ze als jeugdwerkadviseur bij de YMCA.

Ingrid Plantinga is theoloog, gespecialiseerd in geloofsontwikkeling. Ze werkt als adviseur en projectleider bij Kerkpunt. Ze is auteur en projectleider van een aantal methoden voor catechese en jeugdwerk, waaronder de website www.lerenindekerk.nl. ‘Mijn ervaringen als catecheet hebben mij uitgedaagd om te onderzoeken wat er mogelijk, efficiënt en waardevol is aan geloofsleren bij tieners.’

Peter van Veen is docent Didactiek voor de catechese aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij begeleidt studenten bij catechesestages en verzorgt ook het vak Studievaardigheden. Hij heeft lange tijd gewerkt voor een opleidingskundig bureau.