Online seminar 10 juni 2021, 19.30-21.00 uur

Het huwelijk is de meest intieme en sterke relatie die tussen mensen mogelijk is. Juist dat maakt het in een gebroken wereld ook zeer kwetsbaar. Talloze huwelijken staan onder grote spanning, vele breken vroeger of later. Vaak met desastreuze gevolgen voor beide partners en hun eventuele kinderen. Wie verwacht dat het er onder christenen beter aan toe gaat, komt bedrogen uit.

Naar aanmeldingsformulier

Spiegelzalen Reflecties op huwelijk en scheiding
Bestel hier het boek

Dat is in elk geval de dagelijkse ervaring van advocaten die als mediator christelijke stellen bijstaan in het regelen van de gevolgen van hun scheiding. Hoe is dat mogelijk? Beschikken juist christenen niet over het geloofsgereedschap om te helen, te verzoenen en na een breuk te verbinden? Helaas, mediators ontmoeten regelmatig een genadeloze opstelling en een veroordelende houding, zowel van de partners als van de kerkelijke en pastorale context. Met grote schade als gevolg. Wat gaat hier fout? Kan het ook anders?

“Scheidingsmediators ontmoeten regelmatig een genadeloze opstelling en een veroordelende houding.”

Spiegelzalen

De auteurs van Spiegelzalen, scheidingsmediators met een christelijke geloofsovertuiging, schreven er een mooi, inzichtgevend maar ook aangrijpend boek over. Ze pleiten voor meer genade, zowel binnen het huwelijk als wanneer daar voortijdig een einde aan komt. In een boeiende vertelling nemen zij je mee langs richtinggevende christelijke geloofswaarden, hoor je de verhalen van stellen die ze in hun werk hebben ontmoet, en ontvang je belangrijke inzichten van zowel mediators als andere professionals, zoals een gezinstherapeut, een relatiedeskundige, en een predikant.

Online seminar

Op 10 juni 2021 presenteren we Spiegelzalen. Tijdens een online seminar gaan de pastores Egbert Brink en Nico van der Voet in gesprek over de rol van de kerk en de pastorale begeleiding van getrouwde en gescheiden stellen. Peter Verboom, EFT-relatietherapeut en mede-oprichter van EFT-Nederland legt uit waarom en hoe Emotionally Focused Therapy (EFT) helpt om relaties goed te houden en te herstellen. De auteurs van het boek worden geïnterviewd over hun werk als scheidingsmediator en wat hen heeft bewogen om dit boek te schrijven. Er is ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen tijdens een break-out sessie. Interviewer is Hans-Lukas Zuurman, journalist van het Nederlands Dagblad.

Lees nu alvast in het Nederlands Dagblad het interview met scheidingsmediator Maria de Jong en relatietherapeut Anne-Marie van den Hee: Christelijk scheiden, hoe werkt dat? ‘Relatietherapie leidt niet altijd tot een betere relatie’

Aanmelding voor het online seminar

Deelname aan het online seminar is gratis. Aanmelden kan via onderstaand formulier. Het boek bestel je hier.

Organisatie

Dit online seminar wordt u aangeboden door BVD advocaten en wordt georganiseerd door Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met het Nederlands Dagblad.

Over de auteurs

Jan Willem van Dommelen heeft jarenlange ervaring als familierechtadvocaat en scheidingsmediator en staat aan de wieg van BVD advocaten. Tevens was hij jarenlang ambtsdrager in een kerkelijke gemeente.

Maria de Jong-de Kruijf is familie- en jeugdrechtadvocaat bij BVD advocaten. Eerder was ze onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. In 2019 promoveerde ze op een onderzoek naar de gesloten jeugdhulp in Nederland.

Anje Slootweg is familierechtadvocaat en scheidingsmediator bij BVD advocaten en heeft daarnaast een achtergrond als pedagoog. Als coauteur schreef ze het boek Leven met scherven, een informatie- en verwerkingsboek bij echtscheiding. Ze maakt deel uit van het bestuur van EFT Nederland.

Over de sprekers

Egbert Brink is universitair docent Oude Testament & Pastorale Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en predikant van de Gereformeerde Kerk van Waddinxveen. Hij promoveerde in 2012 op een onderzoek naar traumaverwerking in het boek Job.

Peter Verboom is GZ-psycholoog en internationaal gecertificeerd EFT-therapeut. Hij volgde in 2008 een training Emotionally Focused (Couple) Therapy (EFT) bij professor Sue Johnson, de ontwikkelaar van deze therapie. Sindsdien heeft hij zich beijverd voor het toepassen van EFT in Nederland. Hij is oud-bestuurslid en medeoprichter van EFT Nederland.

Nico van der Voet is docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en proponent binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hij publiceert al tientallen jaren over christelijke thema’s, vooral op het terrein van pastoraat, preken, ethiek en communicatie. Naar eigen zeggen is hij ‘te ouderwets orthodox om modern te zijn en te modern om ouderwets orthodox te zijn’.