Evolutie. Stel dat het waar is…

Klik op het omslag om het boek te bestellen

Congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping

Het congres Evolutie. Stel dat het waar is… is met 600 deelnemers helemaal volgeboekt. Wij kunnen helaas geen extra plaatsen meer beschikbaar stellen. Op 4 november bieden wij een alternatieve studiedag over hetzelfde thema aan: Oorsprong. Studiedag over schepping en evolutie met Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul.

Recent verscheen En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie, een studie van Gijsbert van den Brink. Een belangwekkend boek, gezien de complexe thematiek en spannende vragen voor orthodoxe christenen. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing?

Evolutie. Hoe serieus moeten we die wetenschappelijke theorie nemen? Orthodoxe christenen zijn daarover verdeeld, maar aanvaarden de theorie steeds vaker als gegeven. Ook al blijft het lastig uit te leggen hoe dit zich verhoudt tot hun orthodoxe geloof. Maar stel dat het waar is… wat zijn dan de theologische implicaties? Kunnen we terecht stellen dat ‘evolutionaire schepping’ ons geloof in en vertrouwen op God niet aantast? Welke consequenties heeft de theorie van ‘gemeenschappelijke afstamming’ voor ons mensbeeld, en is ‘natuurlijke selectie’ te rijmen met het godsbeeld dat de Bijbel ons presenteert? Het blijft een complex thema en het gesprek tussen orthodoxe christenen lijkt soms muurvast te zitten.

Prof. dr. Gijsbert van den Brink

In zijn boek En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (Boekencentrum 2017) onderzoekt Gijsbert van den Brink de consequenties van evolutie voor een orthodoxe christelijke theologie. Hij meent dat er op elke uitdaging waarvoor evolutie de theologie stelt een antwoord te geven is dat zich goed verdraagt met gereformeerde orthodoxie. Als hij gelijk heeft, hoeft niemand zich dus nog zorgen te maken of geloof in God, ook in orthodoxe en gereformeerde zin, nog wel mogelijk is gesteld dat evolutie onomstotelijk vast zou staan. Tegelijk maakt hij er geen geheim van, dat het ‘totaalplaatje’ er op onderdelen wel anders uit komt te zien.

De grote vraag is natuurlijk of hij gelijk heeft. Van den Brink verdient veel respect voor zijn studie, maar ook een open en kritische weging, want er staat nogal wat op het spel. Zijn antwoorden moeten zowel op hun geldigheid als op hun implicaties grondig worden bevraagd. Tijdens het congres ‘Evolutie. Stel dat het waar is…’ is er volop ruimte voor die vragen. Zijn er vanuit Bijbel en theologie cruciale bezwaren tegen de aanvaarding van evolutionaire schepping in te brengen? Zijn de oplossingen die Van den Brink aandraagt aanvaardbaar binnen een orthodoxe theologie en op welke wijze wordt onze visie op God, mens en wereld, goed en kwaad, zonde, verlossing en eschatologie erdoor beïnvloed?

Een dag vol stevige maar open theologische gesprekken tussen evolutionair theïsten, creationisten en oorsprongsagnosten.

Dagvoorzitter: prof. dr. Frank van der Duijn Schouten

Programma

Opening en inleiding door dagvoorzitter prof. dr. Frank van der Duijn Schouten
Persoonlijke introductie door prof. dr. Gijsbert van den Brink

Themablok 1 “Evolutie: hoe sterk staat de theorie precies?”

 • Prof. dr. ir. Henk Jochemsen
 • Prof. dr. Cees Dekker
 • Reactie prof. dr. Gijsbert van den Brink
 • Plenair gesprek

Open plenair gesprek
Lunchpauze

Themablok 2 “Natuurlijke selectie, creatuurlijk lijden en het karakter van God”

 • Prof. dr. Eric Peels
 • Dr. Almatine Leene
 • Reactie prof. dr. Gijsbert van den Brink
 • Plenair gesprek

Themablok 3 “Gemeenschappelijke afstamming en theologische antropologie”

 • Prof. dr. Wim van Vlastuin
 • Prof. dr. Arnold Huijgen
 • Reactie prof. dr. Gijsbert van den Brink
 • Plenair gesprek

Pauze

Themablok 4 “Evolutietheorie en heilsgeschiedenis: schepping, historische Adam, zondeval en verlossing”

 • Prof. dr. Mart Jan Paul
 • Dr. Dolf te Velde
 • Reactie prof. dr. Gijsbert van den Brink
 • Plenair gesprek

Open plenair gesprek, terugblik, vooruitblik
Napraten met hapje/drankje

Certificering

Wilt u aan dit congres deelnemen in het kader van nascholing? Via PEP is aan dit congres een opdracht ter grootte van 1,5 EC (42 uur) verbonden. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Diversen

 • Toegangsprijs is inclusief koffie/thee, lunch en borrel
 • Er zijn enkele boekentafels aanwezig.

Bereikbaarheid en parkeren

 • De Fontein, Dominee Kuyperstraat 2 te Nijkerk. Nijkerk is rechtstreeks te bereiken vanaf de intercitystations Amersfoort, Utrecht en Zwolle (2 x per uur). Voor vervoer tussen het station en de kerk kunt u de bus nemen. Hierover ontvangt u tzt meer informatie.
 • U kunt vrij parkeren bij de kerk. Overige parkeerinformatie wordt tzt via een e-mail aan deelnemers gezonden.