Engelen

Heb jij wel eens een engel gezien? Of heb je misschien iemand ontmoet in wie je (later) een engel herkende?

Een grote kans dat je deze vraag ontkennend beantwoordt. ‘Engelen? Ik heb ze nog nooit gezien.’ Juist in deze ongrijpbare en ingewikkelde tijd kan het troostend zijn om te weten dat er engelen om ons heen zijn.

Maar wat betekent deze aanwezigheid van engelen? Zijn het medemensen die goede dingen doen? Heeft ieder mens een beschermengel? En wat betekent de aanwezigheid van engelen voor ons vandaag? Moet je niet speciaal begaafd zijn om engelen te zien? Of op z’n minst gevoelig of artistiek onderlegd? Want in de kunstgeschiedenis zijn engelen overal te vinden. En waarom zien wij ze dan niet?

In dit webinar op 11 maart 2021 gingen we in gesprek met Rob van Houwelingen (hoogleraar Nieuwe Testament, Theologische Universiteit Kampen). Ruim een jaar geleden begon hij een zoektocht naar de plek van engelen in de Bijbel, maar ook in het leven van mensen vandaag. Aanleiding voor deze zoektocht was een tekst uit Hebreeën 13: Wees gastvrij, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. Zijn zoektocht resulteerde in het boekje Hemelse reisbegeleiding. Sporen van engelen in het Nieuwe Testament.

God laat zich op de vreemdste momenten ontmoeten. In de gestalte van een medemens, op zoek naar gastvrijheid (zoals in Hebreeën 13), in een vluchteling, iemand die om hulp vraagt of zorg nodig heeft. Het kan maar zo zijn dat zij je dichter met God in contact brengen, omdat ‘hun engelen’ onophoudelijk in contact staan met God de Vader (Matteüs 18:10).

Juist in een seculiere samenleving, met een religieus vacuüm, geven de engelen voor veel mensen handen en voeten aan het verlangen naar transcendentie; naar dat wat ons aardse bestaan overstijgt. – Rob van Houwelingen, Nederlands Dagblad, 18 december 2020

‘Op handen gedragen’, kunstwerk Hanneke van Noort

Webinar

11 maart, 19.30-21.00 uur (Meld je hiernaast aan voor het webinar om het terug te kijken!)

Tijdens dit webinar werd Rob van Houwelingen geïnterviewd door Esther de Hek. Esther is hoofdredacteur van het magazine OnderWeg en werkte in 2020 aan een themanummer over engelen. In de afgelopen adventsperiode was ze vanuit haar kerk in Utrecht (RijnWaarde) betrokken bij het project ‘secret angel’ waarin gemeenteleden elkaar verrasten met een kaartje, een cadeautje op de stoep of een onverwachte bemoediging. Voor Esther, die zelf ook verrast werd in de project, reden om (opnieuw) op zoek te gaan naar wat het betekent om God te ontmoeten vandaag de dag.

Het gesprek tussen Esther en Rob werd afgewisseld met kunst van Hanneke van Noort. Hanneke raakte tijdens het meelezen van Robs manuscript geïnspireerd door het thema engelen en besloot haar verf en penselen op te pakken. Ze sluit zo aan bij vele kunstenaars die door de eeuwen heen engelen schilderden. Waarom nodigt juist dit thema uit om te gaan schilderen?

Aanmelding

U kunt dit webinar terugkijken door u aan te melden via deze pagina (zie kader rechts). Voor € 25 krijgt u ook het boek (normaal € 12,99 + € 3,95 verzendkosten) thuis.