In 6 geloofsgesprekken naar een kerkenraad in verbinding

Je kunt als kerkenraad de verbinding met elkaar en met je gemeente vergroten door geestelijke verdieping. Onze training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ helpt je om vanuit verbondenheid met elkaar én met de Bijbel beslissingen te nemen.

Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. Ds. Jelle de Kok maakt dit mee. Hij traint kerkenraden hoe ze zich kunnen laten leiden door Woord en Geest en ziet ze veranderen van ‘besluitenclub’ naar geloofsgemeenschap. Ambtsdragers die veel te maken hadden met conflicten en ‘gedoe’ veranderen in geestelijk leiders, ontdekte De Kok.

Gun dit jouw kerk en kerkenraad ook.

De training is makkelijk te integreren in de (voorbereiding van de) vergaderingen. Je sluit de training af tijdens een sessie onder leiding van ds. Jelle de Kok, in het eigen kerkgebouw.

DE TRAINING

  • 5 video’s van ca. 7-8 minuten
  • 5 besprekingen op een kerkenraadsvergadering (ca. 30 minuten)
  • 1 dagdeel in jouw kerk met ds. Jelle de Kok

BEKIJK DE INTRODUCTIEVIDEO

WAAROM DEELNEMEN AAN GROEIEN IN GEESTELIJK LEIDERSCHAP

“De cursus heeft ons als kerkenraad geholpen om een flinke stap te maken van ‘besluitenmachine’ naar ‘geloofsgemeenschap’. Het heeft ons dichter bij elkaar en bij God gebracht.”

Sjoerd, voorzitter kerkenraad

“Begin eens van de andere kant! Geen ABC, maar CBA… Vanuit het geloofsgesprek naar de dagelijkse praktijk.”

Heleen, voorheen scriba breed, nu notulist.

LEVEN UIT DE BRON

Deze training ontwikkelden we in samenwerking met de organisatie Leven uit de Bron, die als missie heeft de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door geloofsopbouw.

In de training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ leren kerkenraden werken met de zogeheten CBA-methode (eerst Communicatie, dán Bezinning en daarna Activiteiten). Je ervaart hoe heilzaam het is om van hart tot hart te spreken, hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan, en hoe je heel concreet een bouwsteen formuleert.

DE TRAINER

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt inmiddels 20 jaar met de methode en visie van gemeenteopbouw via geloofsopbouw en begeleidde vele gemeenten erin. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok en lees dit gesprek met hem over Leven uit de Bron als de toekomst van de lokale kerk.