Gemaakt leven – Ontwikkelingen en wetgeving rond technische voortplanting

Eerste forumdebatavonden in serie ‘Dit is Leven’

U bent geland op de pagina voor de forumdebatavonden op 11 juni en 25 juni uit de serie ‘Dit is leven’, over ‘Gemaakt leven’. Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Om twee redenen zien wij ons echter genoodzaakt deze avonden te annuleren:
De eerste reden is negatief. Er zijn momenteel namelijk te weinig aanmeldingen om de avonden zinvol en verantwoord door te laten gaan.

Perspectief
De tweede reden biedt perspectief: Afgelopen zaterdag (02-06) vroegen Sander Luitwieler en Diederik van Dijk namens het Lindeboom Instituut en de NPV, n.a.v. een onderzoek onder christenen in samenwerking met het Reformatorisch Dagblad, uitvoerig aandacht voor exact dezelfde thematiek. Inmiddels is er contact tussen beide initiatieven en is de wens uitgesproken om de krachten te bundelen. Weetwatjegelooft.nl en PE Predikanten juichen die samenwerking toe. Gevolg is wel dat we ons qua tempo nu moeten aanpassen aan het tijdpad waar het Lindeboom Instituut en de NPV aan gebonden zijn.

Dit najaar hopen we met een gezamenlijk programma bij u terug te komen.

We houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrieven!