Waarom zou je naar de kerk gaan?
Of waarom zou je er opnieuw mee beginnen?

Een jaar lang thuis kerken

Na een jaar van thuisvieringen, livestreams en weinig ontmoetingen zijn dit hele wezenlijke vragen.
Want of jij nu op zondagochtend meedeed, later een dienst terugkeek of misschien wel helemaal niet (meer) betrokken was, het kon redelijk onopgemerkt.
Nu samenkomen onder telkens wisselende omstandigheden weer mag is het tijd om te reflecteren en te zoeken:

  • Maakt het uit of je wel of niet naar de kerk gaat?
  • Wat voor invloed hebben kerkdiensten (nog) op jouw leven, jouw kijk op God en de wereld?
  • Waarom zou je meedoen? 
  • En waarom zijn regelmaat, vorm, traditie, diversiteit en samenkomen zo belangrijk?

De hemel op aarde?

In het afgelopen jaar schreef Kees de Ruijter, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen het boek De hemel op aarde. Liturgie  voor kerkgangers. Een boek vol praktische wijsheid en vragen die je uitdagen om opnieuw aan de slag te gaan met je geloof en liturgie. Want, zo stelt de Ruijter: Zoals je gelooft, zo is je liturgie.

De Ruijter schreef dit boek middenin de coronacrisis:

‘Het voelde alsof ik vanuit ballingschap een boek schreef.  De eredienst kwam tot stilstand, zeker tijdens de eerste lockdown. Zelfs de kerk ging op slot.’

Hij vervolgt: ‘Het was een vervreemdende ervaring. En een kans: De Israëlieten ontdekten in ballingschap geweldige nieuwe mogelijkheden om God te aanbidden.  En zo ontstond de synagoge: een samenkomst, gedrenkt in aanbidding. In Ezechiël 47 staan zelfs visioenen over erediensten die vruchtbaar zijn voor de hele wereld. Toen ik dat opnieuw ontdekte, maakte het me we weer enthousiast over God en over de liturgie voor Hem.’

TIP: Lees alvast het artikel Liturgie, een levenslange oefening, dat Kees de Ruijter schreef voor OnderWeg (14 augustus 2021). OnderWeg biedt niet alleen gratis dit artikel aan, maar geeft nieuwe abonnees tijdelijk ook het boek De hemel op aarde cadeau.

Online seminar

In het online seminar de hemel op aarde gaat Ilona de Lange (Nederlands Dagblad) in gesprek met Kees de Ruijter en tafelgast Anje de Heer (Steunpunt Liturgie). Zij staan stil bij wat liturgie nu eigenlijk is en of geloof en kerk wel zo sterk verbonden (moeten) zijn. Want heeft liturgie niet ook vooral te maken met traditie, voorkeur en smaak van een gemeenschap? Is het echt noodzakelijk om ‘samen te komen’? En waarom gaan gesprekken over liturgie zo vaak over mensen en zo weinig over God?

Praktische informatie

Het online seminar is gehouden op 16 september 2021.
U kunt het seminar terugkijken door u hiernaast aan te melden.
Na aanmelding ontvangt u direct de link naar het seminar.
Meedoen aan de online groepsbespreking is, wanneer u het seminar terugkijkt, niet mogelijk.
Natuurlijk kunt u de vragen wel in uw eigen kring of kerk bespreken!

Heeft u nog vragen? Laat het ons dan vooral weten via info@weetwatjegelooft.nl of info@pepredikanten.nl.

Het boek: De hemel op aarde

De hemel op aarde. Liturgie voor kerkgangers van Kees de Ruijter is een populair-theologische uitgave waarin de belangrijkste aspecten van de liturgie worden behandeld, met het oog op het gesprek in de gemeente. Hoe de kerkdienst eruitziet, dat staat al lang niet meer vast. Er zijn heel wat opties ontdekt en ontwikkeld om de eredienst vorm te geven. Dit heeft geleid tot verrijking, maar ook tot veel discussie. Dit boek wil de lezer helpen om het gesprek op een zinnige manier te voeren. De benadering van de auteur helpt om al die thema’s onderling te verbinden: achter alles wat mensen doen en meemaken in de kerkdienst is God bezig, die hier en nu genade uitdeelt en vrede sticht tussen mensen. Vanuit dat vertrekpunt kun je het gesprek zo voeren dat je elkaar niet kwijt raakt, maar samen verbonden wordt in Christus.