Tijdens dit Symposium willen we kijken naar vruchtbare manieren om als christenen en moslims in de samenleving met elkaar om te gaan.

De islam is niet meer weg te denken uit de westerse samenleving. Moslims en christenen zijn in veel opzichten elkaars naasten geworden: religieus, sociaal en politiek. Maar: kunnen we dat op een goede manier vormgeven, of stuiten we vooral op wederzijds onbegrip, weten we weinig van elkaar en leven we in onze eigen “bubbel”? Wat zijn belangrijke mogelijkheden en uitdagingen voor het contact tussen christenen en moslims?

De hoofdlezing wordt gegeven door prof. dr. Christine Schirrmacher (Universiteit Bonn), dit is de Herman Bavinck Lezing van 2022. Deze Lezing is vrij toegankelijk voor iedereen. Professor Schirrmacher gaat in op bovengenoemde vragen.

Na het diner zal het Symposium verdergaan met een avondprogramma met verschillende sprekers. Wat zijn goede praktijken en waardevolle nieuwe initiatieven, wat kan anders of beter in het onderlinge contact tussen moslims en christenen? Over deze vragen en meer gaan de sprekers met elkaar en met de deelnemers in gesprek. Let op: tijdens de Lezing en het Symposium wordt alleen Engels gesproken.

Programma

15:30 Koffie en thee
16:00 Opening en Herman Bavinck Lezing door prof. dr. Schirrmacher
17:00 Bijdrage van de cantorij van de Theologische Universiteit Kampen en borrel
17:45 Diner
19:00 Drie perspectieven op de relatie tussen christenen en moslims

  1. Sociaal perspectief (Rien van der Toorn)
  2. Christelijk-theologisch perspectief (Bernhard Reitsma)
  3. Islamitisch-theologisch perspectief (Anne Dijk)

20:00 Pauze
20:15 Panel discussie
21:00 Afsluiting

Locatie, kosten, registratie en certificaat

De Herman Bavinck Lezing en het Symposium worden gehouden op 31 mei 2022 in Kampen. De Bavinck Lezing is gratis en vrij toegankelijk, locatie: Broederkerk, Broederstraat 16 (Lemkerzaal). Registratie is verplicht.

Vanaf het diner vindt het programma plaats aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15. De toegangsprijs voor het avondprogramma, inclusief diner, bedraagt € 49,-. Registreer hier.
Deelname aan Lezing en Symposium geeft recht op een certificaat in het kader van Permanente Educatie (0,25 EC). Wilt u zo’n certificaat? Meld u zich dan aan via www.pepredikanten.nl/islam.

Over professor Schirrmacher

Christine Schirrmacher (PhD) is hoogleraar Islamitische Studies aan de universiteit van Bonn in Duitsland en de Evangelischte Theologische Faculteit Leuven (België). In 2013 was zij verbonden aan de leerstoel Islamitische Studies aan de universiteit van Erfurt en in 2014 als gastprofessor aan de univerisiteit van Tübingen. Momenteel doceert zij ook aan overheidsinstanties en educatieprogramma’s over politiek gerelateerde thema’s. Zij is recent door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken benoemd als lid van de Bundeszentrale für politische Bildung, en lid van de adviesraad van het Duitse Instituut voor Mensenrechten. Haar onderzoeksinteresses richten zich op veranderingsprocessen binnen de cultuur, samenleving, wetgeving en theologie in het Midden-Oosten in de 19e en 20e eeuw, Islam in Duitsland en Europa, interreligieuze dialoog en theologische controversies, Sharia, vrouwen-, mensen- en minderhedenrechten, godsdienstvrijheid en politieke bewegingen in het Midden-Oosten.

Over de overige sprekers

Prof. dr. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU voor de leerstoel van de kerk in de context van de islam. Daarnaast is hij lector aan de CHE.

Rien van der Toorn, MSc studeerde Niet-westerse Sociologie en heeft onderzoek gedaan in Afrika en het Midden-Oosten. Al bijna 30 jaar traint hij organisaties en onderwijsinstellingen in interculturele communicatie.

Islamitisch theoloog Anne Dijk MA is oprichter en directeur van Fahm Instituut. Zij adviseert op het gebied van islam en sociale vraagstukken.