Hoe versterken we de sociale cohesie in het onderwijs?

Kansengelijkheid. Een onderwijskundig thema dat in de geschiedenis al vaker op de beleidsagenda’s stond. In de Coronatijd is het opnieuw actueel geworden. Ook de curriculumcommissie (voorheen curriculum.nu) besteedt aandacht aan kansengelijkheid.

De 9e netwerkbijeenkomst van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit staat daarom in het teken van dit thema. Hoofdspreker Gert-Jan Veerman zal ingaan op overwegingen die meespelen in de benadering van gelijkheid en diversiteit. Na zijn keynote zal hij in gesprek gaan met Marianne Boogaard, die voor de curriculumcommissie van de overheid een inhoudelijke notitie schreef over dit onderwerp. Dat belooft een kritische dialoog te worden!

Aanmelden

Wat zijn netwerkbijeenkomsten?

Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijsprofessionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren.

Programma

8.30 uur             Inloggen
9.00 uur             Start programma
13.00 uur           Afsluiting

Meer informatie?

Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417) of Dico Baars (dbaars@verus.nl).

Over de sprekers

Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE.

Dr. Marianne Boogaard is senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid.

Aanmelden

Vul het volgende formulier in om je aan te melden voor de bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.