Lentegroepen – Samen leidinggeven aan lokale bloei!

Een opbloeiende kerk betekent een (her)levende gemeenschap die vrucht draagt, die een zegen is voor haarzelf en haar omgeving. Zo’n duurzaam groeiproces vraagt om meer dan een eenmalige ‘verfrissende plensbui’. Wat is ervoor nodig?

Een duurzaam groeiproces vraagt om langdurige inzet, kennis van de lokale ‘grond’, en een geestelijke gemeenschap van diverse gelovigen. Het vraagt om ruimte voor inzet van individuele gaven, om doorzetten als het even tegenzit. Hoe komt zo’n dynamische beweging tot stand? En hoe blijft ze in beweging? Hoe ontstaat vrucht? Hoe kan jij jouw gaven hiervoor inzetten? Begin een Lentegroep!

‘Lentegroepen’ is een nieuw concept, geïnspireerd door het boek Lente in de kerk van ds. René van Loon. De basisovertuiging die eraan ten grondslag ligt, is dat duurzame, zegenrijke bloei van kerk en samenleving gedragen wordt door groepen mensen die een aantal specifieke kenmerken hebben:

 1. Overtuiging en passie voor dienstbaarheid aan de eigen wijk/stad/regio
 2. Gevarieerde samenstelling uit verschillende kerken of geloofsbewegingen
 3. Gevarieerde samenstelling van leken – waaronder creatieve en ondernemende geesten – en gemotiveerde predikanten en andere geestelijk leiders
 4. Langdurig commitment; concrete initiatieven worden onderzocht en ontwikkeld en bloeien op in onderlinge verbondenheid van diverse kerken
 5. Last but not least: deelnemers aan lentegroepen ontmoeten elkaar regelmatig en tijdens deze ontmoetingen is veel ruimte voor gebed, inspiratie, meditatie en vieren (want lente is niet te organiseren, maar een gave van Gods Geest)

Nu kan ieder individu natuurlijk in eigen omgeving een dergelijke groep starten, en wellicht bestaan er hier en daar al soortgelijke groepen. Prachtig! Vaak ligt het echter moeilijker en ontbreekt het aan één of meer van genoemde 5 kenmerken. Of het blijkt lastig om gelijkgezinden te vinden, of je loopt halverwege tegen obstakels aan waardoor het enthousiast en moedig begonnen initiatief niet tot bloei komt maar verpietert, of…

Met het oog daarop stimuleren en faciliteren wij vanuit PEPredikanten.nl en Weetwatjegelooft.nl niet alleen het ontstaan van Lentegroepen, maar bieden wij ook deskundige externe begeleiding aan. Dit professionele programma vergroot de kans dat een Lentegroep daadwerkelijk tot bloei komt en daarna zelfstandig doorgaat om in haar omgeving vrucht te dragen. Tevens kunnen wij functioneren als trefpunt voor individuen en kleine groepen die graag een lentegroep zouden starten.

Twee soorten lentegroepen

Omdat we begrijpen dat lang niet iedereen zomaar een groepje enthousiaste en betrokken mensen om zich heen verzamelt (en ook voor het vormen van een groep goede begeleiding erg nuttig kan zijn), zien we ruimte voor twee soorten lentegroepen:

 • Start meteen als (lokale/regionale) groep van ongeveer 7 personen met het oog op je eigen buurt/stad/regio
 • Start individueel en vorm samen met andere individuele deelnemers een groep (verspreid door het land), met het oog op de vorming van meer lokale/regionale lentegroepen waarvan jij de initiatiefnemer wilt zijn.

Waaruit bestaat de begeleiding van lentegroepen?

De initiële begeleiding van lentegroepen bestaat uit 5 intensieve bijeenkomsten van een halve dag. Deze bijeenkomsten worden begeleid door Addie van Dalen en doen een groot beroep op innovatief denken. Na deze bijeenkomsten zijn op afroep verdere externe begeleiding en tussenevaluaties beschikbaar. Tijdens de bijeenkomsten staan ‘verbinding’ (onderling en met God), ‘inspiratie’ en ‘actie’ centraal. Naast enige theoretische reflectie is er vooral ruimte voor ‘action learning’ als methodiek. Elke bijeenkomst van 3 uur (dagdeel in overleg) kent vier vaste elementen: 1. Inspiratie; 2 Thema van de bijeenkomst; 3. Bijbel en Bidden; 4. Vervolgstappen en Inspiratie. De 5 thema’s zijn:

 1. Verbinding met elkaar. Jouw eigen lente
 2. Inspiratie. Lente elders (excursie naar plek waar de lente al zichtbaar is)
 3. Verbinding met de eigen wijk of stad 1. De grond waarop wij staan. Stekjes planten
 4. Verbinding met de eigen wijk of stad 2. De grond waarop wij staan. Stekjes planten
 5. Op reis. Bemesten en bewateren

Op locatie of online

Vijf bijeenkomsten op locatie hebben de voorkeur, maar indien door reisafstanden (bij niet-lokale groepen) of i.v.m. beperkende omstandigheden (corona) fysieke bijeenkomsten niet mogelijk of wenselijk zijn, kan het programma ook online worden aangeboden in 10 bijeenkomsten van 2 uur.

Over de begeleider

Addie van Dalen is zelfstandig coach en trainer in leiderschapsontwikkeling. Addie bekleedt daarnaast een directiepositie in een internationale hulporganisatie.

Startdatum

Bij aanmelding van een complete groep startdatum in overleg. Bij aanmelding als individu is de start afhankelijk van het aantal aanmeldingen; zodra er voldoende aanmeldingen zijn, worden in overleg data afgesproken.

Kosten

 • Als groep: € 3495 totaal (groep regelt zelf locatie en catering)
 • Individueel (min. 7 personen): € 695 p.p. (incl. locatie en catering)
 • Vervoer naar cursus- en excursielocatie op eigen kosten en gelegenheid