Kruisdragen, het staat ver af van onze westerse geloofsbeleving. Maar voor veel vervolgde christenen is het een dagelijkse realiteit. Zij ervaren en benadrukken dat de weg naar opstanding via lijden en sterven gaat.

 Zien wij als westerse kerk dan iets over het hoofd?

Die vraag roept Willem van der Deijl op in zijn boek ‘Lijden met Christus. Theologie van vervolging voor de kerk van vandaag‘ en willen we in dit symposium verder onderzoeken.

Programma

13.30 uur   Opening | Geranne Tamminga
13.40 uur   Meditatie | Samer Younan
13.55 uur   Openingsbijdrage | Willem van der Deijl
14.25 uur   Lijden met Christus | Hans Burger
KOFFIEPAUZE
15.15 uur    Discipelschap en navolging in post christelijk Europa | Sake Stoppels
15.45 uur   Lijden in de wereldkerk | Jan Matthijs van Leeuwen
16.15 uur    Slotgesprek | Geroepen om te lijden?
16.45 uur   Sluiting/drankje

Kerk in de marge

Wij zijn als Europese kerk inmiddels zelf ook in een kwetsbare positie gekomen. Wat kan ‘lijden met Christus’ betekenen voor een kerk in de marge? Zijn wij geroepen om te lijden, en wat betekent dat dan? In deze vragen laten we ons inspireren door verhalen en inzichten van broers en zussen uit de vervolgde kerk.
Het symposium wordt geopend door Samer Younan (evangelist bij Evangelie & Moslims) Tijdens het symposium spreken Willem van der Deijl (auteur ‘Lijden met Christus’, OpenDoors), Hans Burger (hoogleraar Systematische Theologie),  Jan-Matthijs van Leeuwen (Theoloog en programmacoördinator bij VerreNaasten) en Sake Stoppels (Emeritus hoogleraar Praktische Theologie) Het programma wordt afgesloten met een panelgesprek over de vraag: Zijn we als christenen geroepen om te lijden?

Inschrijven

Boek

Het boek Lijden met Christus is o.a. verkrijgbaar bij Riemer&Walinga Boekverkoopers. U kunt het boek bestellen door een mail met uw adres- en contactgegevens te sturen naar bestel@deboekverkoopers.nl

Over het boek:
Willem van der Deijl geeft in het boek een uitwerking van de recente evangelicale theologie van vervolging en inzichten uit de participatietheologie. Zo ontstaat mede door de ogen van vervolgde christenen een scherper beeld van Christus, maar ook van onszelf: we leven én lijden in Christus.