Als jij een verantwoordelijke positie bekleedt, kom je vroeg of laat voor morele dilemma’s te staan. Niet alleen is het dan de vraag hoe je deze dilemma’s aanpakt, ook de spirituele dimensie is van veel betekenis.

Morele dilemma’s zijn bij uitstek vragen die je confronteren met jouw levens- en wereldvisie: wie wil jij zijn, naar wat voor wereld wil jij op weg? Waardoor laat jij je – bewust of onbewust – leiden in je dagelijks werk?

Wat is jouw morele kompas in je dagelijks werk?

Voor christenen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen is een moreel kompas onontbeerlijk. Het maakt daarbij niet uit of je in de profit- of non-profitsector werkzaam bent, als ondernemer, bedrijfsleider of afdelingshoofd, of een functie hebt in zorg, politiek of onderwijs. Een adequaat moreel kompas reikt je zowel doeltreffende tools als de spirituele voedingsbronnen aan om te komen tot verantwoord beleid en handelen. In het seminar Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk ga je daarmee aan de slag door middel van inspirerende verhalen, herkenbare casussen en groepsgesprekken.

Pim BovenPim Boven is inspirator op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en morele dilemma’s. Hij zal vooral ingaan op een doeltreffende aanpak van morele dilemma’s. Hij reikt je een concreet moreel kompas aan dat je zal helpen om morele dilemma’s vanuit verschillende perspectieven te benaderen en het gesprek daarover aan te gaan, ook binnen seculiere organisaties.

Ad de BruijneAd de Bruijne is hoogleraar christelijke ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij zal ingaan op de rol van jouw eigen spiritualiteit in dit proces. Welke christelijke bronnen uit verleden en heden zijn behulpzaam als morele dilemma’s jou confronteren met de vraag wie je zelf bent, wie God is, hoe deze aardse werkelijkheid (schepping) zich verhoudt tot het komende Koninkrijk van God, en door welke motieven jij wordt gedreven? Van de kerkvader Augustinus en pauselijke encyclieken tot en met Tim Keller en Miroslav Volf bieden de nodige inspiratie.

Lees ook het opinieartikel in het ND: “Theologen hebben mensen in het bedrijfsleven wat te vertellen“.

Programma

9.00-9.30 uur: inloop met koffie/thee
9.30-9.45 uur: welkom, kennismaking, introductie
9.45-10.30 uur: Pim Boven: Doeltreffende aanpak
10.30-11.15 uur: Verwerking in kleine groepen
11.15-11.45 uur: pauze
11.45-12.30 uur: Ad de Bruijne: Christelijke bronnen
12.30-13.15 uur: lunchbuffet
13.15-14.00 uur: Verwerking in kleine groepen
14.00-14.30 uur: Plenaire bespreking en afsluiting

Extra opdracht en certificering

Het is mogelijk om dit seminar te volgen in het kader van permanente educatie. Naast deelname aan het seminar bestudeer je dan relevante literatuur over deze thematiek, die je verwerkt in een schrijfopdracht. Je toont hiermee aan dat je initieel in staat bent tot het toepassen van de inhoud van het seminar en de bestudeerde literatuur op een casus uit je eigen beroepspraktijk. Bij voldoende beoordeling van de opdracht door Pim Boven en/of Ad de Bruijne ontvang je een certificaat. De complete opdracht, ter grootte van 2 EC (56 uur) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deelname aan het seminar (aanmelding via pepredikanten.nl; kies voor de optie inclusief PE-opdracht)
  • Bestudering van de volgende literatuur:
    • Tim Keller, Goed werk. Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld (Franeker 2013), p. 9-243. (zelf aan te schaffen)
    • Patrick Nullens, ‘Slim omgaan met ethische dilemma’s’, in: Management en Organisatie, 5/6 (68e jaargang, 2014), 91-107. (download via internet)
  • Beschrijf een casus met een moreel dilemma uit je eigen beroepspraktijk (max. 500 woorden)
  • Pas de inhoud van het seminar het de bestudeerde literatuur toe op deze casus; besteed hierbij aandacht aan een doeltreffende aanpak en reflecteer op je eigen morele kompas en de spirituele bronnen die daarin een rol spelen (max. 1500 woorden)
  • Lever de opdracht uiterlijk 1 september 2021 in. Je ontvangt uiterlijk 1 oktober 2021 de beoordeling retour.

Over de sprekers

Pim Boven studeerde economie in Groningen en heeft daarna in het bankwezen gewerkt. Hij is als medeoprichter verbonden aan het in Leuven (B) gevestigde Institute for Leadership and Social Ethics en is bestuurder van de Theologische Universiteit Kampen.

Ad de Bruijne was predikant in Nijverdal en Rotterdam en is momenteel als hoogleraar ethiek en spiritualiteit verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen. Zijn onderzoek richt zich de vragen rond christen-zijn in een niet meer christelijke samenleving.