Persoon zijn

Een theologisch-antropologische bezinning voor goed onderwijs

Goed onderwijs is persoonlijk, gericht op de mens als persoon. Het begrip persoon is al jaren een baken om op terug te grijpen wanneer we in het onderwijs weer recht willen doen aan de breedte en de diepte van het menszijn.

In de nieuwste publicatie van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit verkent theoloog Wolter Huttinga dit begrip. Dat doet hij door te herbronnen op de stroming van het personalisme en met name via de pedagoog Philip Kohnstamm. Het boek bepleit een spiritueel geladen persoonsbegrip dat met de dag actueler wordt.

Op 24 november gaan we aan de hand van deze publicatie in gesprek over de betekenis van de mens als persoon in het kader van goed onderwijs. Een middag voor onderwijsprofessionals, voor filosofisch, pedagogisch en theologisch geïnteresseerden, kortom voor iedereen die zich graag verwondert over de vraag wat het is om mens te zijn.

Twee sprekers zullen reageren:

– Marloes Hoencamp, docent pedagogiek aan Driestar Educatief en promovenda aan de VU (over het werk van Philip Kohnstamm en Martinus Langeveld).

– Joop Berding, onderwijspedagoog met een lange staat van dienst, zowel in de praktijk van onderwijs(opleiding) als in de theoretische pedagogiek.