Training speciaal voor kerkenraden!

De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de hele gemeente. Een kerkenraad die meer functioneert als een ‘besluitenclub’ dan als geloofsgemeenschap leidt tot verzakelijking in de gemeente. Andersom geldt dat echter ook! Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.

Leven uit de Bron staat voor een vitaliserende visie op gemeenteopbouw waarvan geloofsopbouw het geheim vormt. In de trainingen van Leven uit de Bron staat de beoefening van de drievoudige kern van gemeentezijn centraal:

 • Hart voor de Heer
 • Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
 • Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

Tijdens de trainingen ontwikkel je een attitude waarin je de drievoudige kern van gemeentezijn combineert met de CBA-methode: eerst Communicatie, dán Bezinning en daarna Activiteiten. Beide zijn essentieel voor een geloofwaardige en aantrekkelijke beoefening van gemeenteopbouw.

Leven uit de Bron toepassen in je eigen situatie?

Leven uit de Bron heeft samen met Permanente Educatie Predikanten een training ontwikkeld waardoor je deze methodiek stap voor stap leert kennen, waarderen en toepassen. Ben jij predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid en verlang je naar een kerkenraad die functioneert als geloofsgemeenschap? Naar een kerkenraad die zelf leeft uit de Bron en zo een bron van leven wordt voor de gemeente en de wereld om haar heen? Neem dan deel aan Proeven uit de Bron. Dat kan individueel als ‘verkenner’ voor je kerkenraad, maar ook samen met enkele kerkenraadsleden of – nog beter – als complete kerkenraad. Mocht Proeven uit de Bron naar méér smaken, dan is er volop verdieping en specialisatie mogelijk.

Proeven uit de Bron is een korte maar krachtige introductietraining. Je proeft de dynamiek van Leven uit de Bron. Je ervaart hoe belangrijk leven uit de Bron is voor jou en je gemeente. In deze training ervaar je hoe heilzaam het is om van hart tot hart te spreken, hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan, en hoe je heel concreet kunt worden door het formuleren van een bouwsteen.

Hoe is de training Proeven uit de Bron opgebouwd?

De training Proeven uit de Bron bestaat uit 10 stappen. In totaal is de tijdsinvestering ongeveer 14 uur. Theorie wordt steeds gecombineerd met ervarend leren en praktische opdrachten. In stap  1 t/m 6 wordt via korte instructievideo’s stap voor stap de dynamiek van Leven uit de Bron uitgelegd, waarna je met opdrachten aan de slag gaat. In stap 4 maak je tevens kennis met andere deelnemers. In stap 7 is er een korte online kennistest, waarna je in stap 8 het geleerde gaat ervaren via een gezamenlijke trainingssessie van 2,5 uur o.l.v. Jelle de Kok. In stap 9 ga je zowel persoonlijk als met de hele kerkenraad aan de slag om concreet te formuleren op welke wijze de geleerde principes heilzaam zouden kunnen gaan doorwerken in jullie kerkenraad en gemeente. De evaluatie vindt plaats in stap 10.

Praktische informatie

Deelnemen met complete kerkenraad

 • Geen maximum aantal deelnemers
 • Inclusief ca. 1 uur telefonisch intakegesprek en ca. 1 uur evaluatiegesprek met voorzitter kerkenraad
 • Geen feedback op individuele deelnemers (dus ook geen individuele certificering)
 • Opdrachten die toegesneden zijn op deelname met complete kerkenraad
 • Keuze uit 1 plenaire online sessie of 1 plenaire sessie op locatie
 • 6 maanden toegang tot online cursusmaterialen
 • Startdatum en datum plenaire sessie in overleg
 • Afhankelijk van de lokale situatie of wensen is het mogelijk om het programma of de uitvoering aan te passen. Neem voor meer informatie en overleg contact op met info@pepredikanten.nl
 • Extra (individuele) feedback, een heidag met de kerkenraad of andere vormen van aanvullende coaching door Jelle de Kok zijn mogelijk in overleg

Individuele deelname als ‘verkenner’

 • Deze editie is speciaal voor predikanten en/of kerkenraadsleden die individueel geïnteresseerd zijn in de training of eerst willen kennismaken alvorens de training eventueel met de kerkenraad te gaan volgen
 • Min. 7 – max. 10 deelnemers
 • Keuze uit 1 plenaire online sessie of 1 plenaire sessie op locatie (meerderheid deelnemers beslist) op 15 november 2022
 • 6 maanden toegang tot online cursusmaterialen
 • Cursusduur: 10 weken
 • Certificering: bij voldoende beoordeling van het eindverslag wordt een certificaat van 0,5 EC (14 uur) verstrekt
 • Startdatum: 26 september 2022

Voor wie zijn de trainingen van Leven uit de Bron?

Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door geloofsopbouw. Het evangelie van Jezus Christus is de Bron. De trainingen die Leven uit de Bron in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten ontwikkelt, richten zich op leidinggevenden in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. Door deze methode wordt geloofsverdieping geïntegreerd in vergaderactiviteiten en verbonden met beleid voor de hele gemeente. De trainingen helpen om hartelijke verbondenheid in Christus te praktiseren in de eigen kerkenraad. Hierdoor ontstaat er meer verdieping en saamhorigheid. Je krijgt handreikingen om dit principe door te laten werken in beleid voor heel de gemeente.

Over de trainer

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft vele andere gemeenten erin begeleid. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok en lees dit gesprek met Jelle de Kok over Leven uit de Bron als de toekomst van de lokale kerk.