De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) biedt veel ruimte aan lokale kerken. Hoe ga je als lokale kerk en kerkenraad verantwoord met deze ruimte om? Hoe verhoudt die plaatselijke ruimte zich tot de belijdenis die je deelt met andere kerken?

Over deze en andere vragen gaat het webinar ‘Ruimte om samen kerk van Christus te zijn’. Je maakt kennis met de nieuwe kerkorde. Je krijgt meer zicht op het karakter en de hoofdlijnen ervan, maar we focussen vooral op de veranderingen en praktische consequenties voor jouw lokale kerk, zodat je bent voorbereid op de nieuwe situatie van na de hereniging.

Kerkordes zijn formele documenten. In dit webinar ervaar je niet alleen waarom ze nodig zijn, maar vooral hoe ze een impuls kunnen geven aan het samen kerk van Christus zijn. Want dat is waar het om gaat. Doordat de nieuwe kerkorde veel overlaat aan de plaatselijke kerken kan het zijn dat er straks nieuwe, soms stevige vragen op jouw gemeente afkomen. Hoe ga je daarmee om? Dit webinar helpt je op weg.

Dit is een webinar voor kerkenraadsleden, classis- en regiovertegenwoordigers en overige leden van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. Alle andere geïnteresseerden eveneens van harte welkom!

Programma

Introductie door Embert Messelink, presentator

  1. Samen belijdend kerkzijn In gesprek met Rob Vreugdenhil
  2. Rol en ruimte van de plaatselijke kerk In gesprek met Kornelis Harmannij
  3. Belijdend en Betrokken – Impuls voor het gemeenteleven In gesprek met Pieter Dirk Dekker
  4. De essentie van het kerkverband In gesprek met Jan van Dijk

Afsluiting met Rob Vreugdenhil

Aanmelding

Deelname aan dit webinar is kosteloos. Na aanmelding via het volgende formulier ontvang je de informatie die nodig is om deel te nemen.

Documenten

Organisatie

Dit webinar wordt u aangeboden door de Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde, in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl.