9789043537544-geloven-in-seizoenen-l-LQ-f
Bestel hier het boek!

Herfst en winter, lente en zomer: ieder seizoen heeft zijn eigen sfeer. Na de stormachtige herfst en de koude winter komt altijd weer de lente en een vreugdevolle zomer. Veel hiervan is herkenbaar in het persoonlijk geloofsleven: de herfstige verlieservaring, maar ook de opbloeiende voorjaarsvreugde. Ook in het kerkelijk leven zijn er tijden van terugloop en overleven, maar ook van nieuwe bloei. Welke duiding is er aan de verschillende fases te geven? Welke bemoediging is te vinden in Bijbelverhalen? En zijn eeuwenoude beloftes nog steeds een bron van hoop voor ons?

Ga een jaar lang persoonlijk en met je gemeente aan de slag met geloven door de seizoenen heen.

Geloven in seizoenen iets voor jou en jouw gemeente?

Ben je op zoek naar een gemeenteproject met activiteiten door het hele jaar heen, materiaal voor (Bijbelstudie)kringen, toerusting en verdieping?
Dan is Geloven in seizoenen vast geschikt voor jullie gemeente!

Schrijver en voorganger René van Loon schreef ‘Geloven in seizoenen’ als vervolg op het boek ‘Lente in de kerk’. Het boekje Geloven in seizoenen heeft acht hoofdstukken waarin afwisselend aandacht besteed wordt aan een seizoen (herfst, lente, zomer of winter) in je geloof of in de kerk. Het boekje vormt de basis van dit project en kan gebruikt worden als basis voor (acht) gespreksavonden in de gemeente. Door het jaar heen kun je daarnaast aanhaken bij  online seminars (webinars) waarin je toegerust wordt en de kans hebt om vragen te stellen aan René van Loon en de andere tafelgasten. Daarnaast verzorgt René ieder seizoen een (werk)week lang overdenkingen op Groot Nieuws Radio. Deze overdenkingen zijn terug te luisteren als podcast via Trans World Radio. Als aanmoediging kun je daarnaast een jaarkalender downloaden (of bestellen) waarop je jouw ontmoetingsmomenten door de seizoenen heen noteert.

Op deze manier hopen we veel geloofsgenoten, door de seizoenen heen, verder te helpen. In herfst, winter, lente en zomer. In het persoonlijke geloof en in de kerk.

Webinars:
6 maart – Lente in geloof en kerk
22 mei – Zomer in geloof en kerk

 

Webinar Lente – De eerste sneeuwklokjes, fris groen, nieuw leven. Waar zie jij dat in geloof en kerk? En waar zoeken we naar lente? In nieuwe (missionaire) initatieven, of zien we ook knoppen in ‘oude bomen’ of in de bloei van migrantengemeenschappen?
Tafelgasten bij dit webinar zijn (in ieder geval) René van Loon en Hans Riphagen. Hans deed onderzoek naar kerkzijn in de buurt en is binnen de Unie van Baptisten aanspreekpunt voor migrantengemeenschappen. Hans: “Wat mij inspireert en voortdurend uitdaagt, is het op weg zijn in de wereldwijde missie van God, samen met gelovigen uit andere culturen en landen”

Webinar Zomer – De zomer is de tijd van rusten en oogsten. Wat dat oogsten en vruchtdragen in geloof en kerk betekent en hoe God hierin met ons aan het werk is staat centraal in dit webinar. Want zonder God, geen oogst, geen rust en verwondering. Zie jij waar de Geest werkt in jouw leven? Jouw gemeenschap? En hoe verandert de Geest jou en jullie (Kol. 1,9-10) Bij dit webinar schuiven René van Loon en Anita Abbring (Stafwerker Gebed en Onderwijs bij New Wine Nederland en Kerkelijk Werker van de Open Hof in Alkmaar (CNGK)) aan.

Podcats: Uitzenddata meditaties ‘Geloven in Seizoenen’ in het programma ‘Op weg met de Bijbel’

  • Serie Bijbelstudies rondom thema ‘Geloven in de Herfst’ – Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022.
  • Serie Bijbelstudies rondom thema ‘Geloven in de Winter’ – Maandag 30 januari t/m vrijdag 3 februari 2023.
  • Serie Bijbelstudies rondom thema ‘Geloven in de Lente’ – Maandag 10 april t/m vrijdag 14 april 2023.
  • Serie Bijbelstudies rondom thema ‘Geloven in de Zomer’ – Maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni 2023.

De podcasts van ‘Op weg met de Bijbel’ zijn terug te luisteren via www.twr.nl/podcast of via de verschillende podcast-apps zoals Spotify of Apple Podcasts.