Shalom in het onderwijs

Wolterstorffs betekenis voor christelijk onderwijs

In Nederland is het christelijk onderwijs zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Onze tijd vraagt om een hernieuwde inspiratie en een andere invulling dan de oorspronkelijke oprichters van christelijk onderwijs konden voorzien. Wat kunnen we leren van Wolterstorffs visie dat christelijk onderwijs een sociale praktijk is waarvan de maatstaven en einddoelen erop gericht moeten zijn jonge mensen toe te rusten om dienstbaar te zijn aan de zaak van Gods shalom in de wereld?

Programma

  • Opening door de voorzitter, Harmen van Wijnen
  • Nicholas Wolterstorff: ‘Shalom and Christian Identity in Education’
  • Renée van Riessen: “Being here is the wonder”. On Wolterstorffs proclamation of human flourishing as the aim of Christian education
  • Roel Kuiper: Wolterstorff en christelijke identiteit in het onderwijs
  • Groepsgewijze verwerking en voorbereiding voor gesprek o.l.v. de drie onderwijsdirecteuren (Tamme Spoelstra, Herman Oevermans, Nico Broer) en lectoren (Jan Hoogland, Jan van der Stoep en Bram de Muynck) van de ZEG-hogescholen
  • Pauze
  • Plenair gesprek met Nicholas Wolterstorff n.a.v. de groepsgewijze voorbereiding, o.l.v. Bram de Muynck
  • Sluiting en borrel

Klik hier voor meer informatie over Nicholas Wolterstorff en de 4 studiemiddagen die met hem worden georganiseerd.

Voertaal: Engels

Korting voor studenten

Studenten met een abonnement op Weetwatjegelooft.nl ontvangen 50% korting op alle studiebijeenkomsten. Een abonnement op Weetwatjegelooft.nl geeft tevens toegang tot alle videocursussen en -lessen op het platform.