Didactiek als christelijke praktijk: een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. Je bent als het ware op zoek naar ‘het geheim van de smid’, omdat je graag gebruikmaakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen.

In zijn boek On Christian Teaching. Practicing faith in the classroom schrijft dr. David Smith precies daarover: didactiek als christelijke praktijk. Het boek verscheen in Nederlandse vertaling als Geloven in lesgeven en daardoor is het gedachtegoed van Smith nu goed toegankelijk. Smith stelt dat de lespraktijk (handelen en houding) de christelijke identiteit zichtbaar kan maken. Daarvoor is bezinning op didactiek en verbeelding nodig.

David Smith komt naar Nederland en samen met hem willen we op zoek naar het geheim van zijn aanpak. Hoe kun je onderwijspraktijken zo inrichten dat ze de christelijke identiteit zichtbaar maken? Past de (Amerikaanse) aanpak van Smith ook in de Nederlandse context?

We nodigen je van harte uit op vrijdag 10 juni 2022 om samen met David Smith en vele andere onderwijsmensen na te denken over deze vragen. Neem je good practice mee, want er is veel tijd beschikbaar voor ontmoeting en het delen van ideeën. Samen willen we de christelijke onderwijspraktijk doordenken en verder uitbouwen. Welkom!

’s Middags kun je aansluiten bij de openbare les die Hans Vogelzang geeft. Hij is auctor Brede Vorming binnen Greijdanus en hij zal spreken over Een Auctoraat als katalysator voor onderwijsontwikkeling in het VO. Aanmelden voor de openbare les kan via deze link.

Programma

Ontmoeting met David Smith

9.30 uur: Inloop
10.00 uur: Opening

  • Inleiding door dr. David Smith
  • Inhoudelijke reactie vanuit het PO, VO, HBO en Expertisecentrum Onderwijs & identiteit
  • Doorpraten in kleine groepen
  • Slotdebat met Smith, de co-referenten en de zaal

13.00 uur: Lunchpauze met een inspiratieplein voor ontmoeting, reflectie, delen van good practices enz.

Openbare les door Hans Vogelzang, auctor Brede Vorming van Greijdanus

13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Opening

  • Een auctoraat als katalysator voor onderwijsontwikkeling in het VO
  • Reacties

15.30 uur: Sluiting en borrel

Inschrijving

De kosten voor deze dag bedragen € 40,00. Dit is inclusief een exemplaar van het boek Geloven in lesgeven (Buijten & Schipperheijn Motief 2020) (tenzij je dit boek bij een eerdere aanmelding al hebt ontvangen).