Sprakeloos geloven

Viaa Werkveldevent

Horen, zien, ruiken, voelen en proeven

We doen het dagelijks, maar staan er amper bij stil. Bij de wegen die we kiezen, de stappen die we zetten, de geuren die we ruiken, het eten dat we proeven. Maar woorden, die zijn overal. En ze lijken ons leven veel sterker te beïnvloeden. Waarom eigenlijk? En is dat terecht? Wat doet het met je als je weinig (of geen woorden) tot je beschikking hebt?
Wat mis je? En welke (geloofs)talen zijn er te ontdekken als je woorden minder belangrijk maakt?

We gaan het ontdekken in dit VIAA werkveldevent: 22 juni 13.00-16.00 uur

Programma

Hoofdspreker André Mulder spreekt over Geloven voorbij woorden
André Mulder is senior onderzoeker aan de Protestants Theologische Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich op de bijdrage die geloofsgemeenschappen kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Want mensen hebben diversiteit nodig om ‘aan God ontdekt te worden’. Tijdens dit werkveldevent deelt André persoonlijke ontmoetingsverhalen, vraagt hij zich af wat het betekent om als mensen met en zonder (verstandelijke) beperking met elkaar op te trekken. En neemt hij Gods- en mensbeelden onder de loep. Wat betekent het om kwetsbaar mens te wíllen zijn? En hoe ben je als geloofsgemeenschap inclusief en gastvrij?

Stagemarkt en netwerkmogelijkheden

Tijdens onze werkveldbijeenkomst is er gelegenheid om te netwerken met studenten met betrekking tot stageplaatsen. Er zullen Theologie-studenten aanwezig zijn, maar ook Social Work studenten worden uitgenodigd om langs te komen. Op de opleiding hebben we verschillende stages:

  • in het tweede opleidingsjaar is er een stage van 8 – 12 uur per week en krijgen de studenten opdrachten van school om uit te voeren betreffende:  educatie, pastoraat, missionair/diaconaal en liturgie. Als 1 opdracht niet op de stageplek uitgevoerd kan worden kan dat ook elders gedaan worden.
  • Het derde jaar is een grote stage. Deze stage kent geen specifieke opdrachten maar de student kan gewoon als een professional aan de slag worden gezet. De voltijder zal een jaar lang 14-16 uur per week stagelopen en de deeltijder heeft het verspreid over 1,5 jaar en houdt 8-12 uur per week aan.

U kunt u hiervoor aanmelden in het algemene aanmeldingsformulier op deze website.

Workshops:

ZIEN – In deze workshop van Rosanne Hofman en Rik Zweers word je in een underground expeditie ondergedompeld in allerlei beelden. En ga je ontdekken wat een beeld je woordeloos kan vertellen over theologie, bijbel en God. Je zal zoeken, niet altijd vinden wat je zocht, maar wel verrast worden door dat wat je nooit gezocht hebt.

HOREN –  In deze workshop ontmoet je oud-student Hendrik Stevens. Hendrik is doof en dovenpastor bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Nederlandse gebarentaal is zijn ‘moedertaal’ en Nederlands is zijn tweede taal. In deze workshop zul je ervaren dat je kunt communiceren over geloven met je eigen handen en lichaam. En ook Bijbellezen kan door je handen en je lichaam in te zetten.

VOELENTjitske Volkerink is verbonden aan het centrum voor christelijke spiritualiteit. Ze is er van overtuigd dat fysiek contact van groot belang is als je echt contact wil maken met andere mensen én met jezelf. In deze workshop ervaar en leer je meer over de werking van geuren en aanraking. Zowel fysiek, emotioneel als relationeel. Je oefent daarnaast ook hoe je een ander een eenvoudige handmassage kunt geven. Wil je er thuis verder mee aan de slag? Tjitske neemt oliën mee om te kopen voor thuisgebruik.

RUIKEN – Geuren kunnen allerlei associaties bij je oproepen. Sommige geuren zijn comfortabel, geven je misschien wel een gevoel van thuis. Andere geuren waarschuwen je of roepen misschien zelfs afkeer op. In deze workshop leert Jennie Kanis je je bewust te worden van reuk als belangrijk zintuig.

BEWEGENAlinda Paarhuis is oprichter van Dancing Devotion (en dansdocente aan de PABO). Volgens Alinda willen we geloof veel te vaak inkaderen en meetbaar maken. Maar hoe kun je nu met je lichaam je geloof uitleven? En hoe leer je kinderen en volwassenen in vrijheid en vertrouwen met hun lichaam om te gaan, door te dansen? In deze workshop laat ze het je graag ervaren!

FLUISTEREN – Verstand op nul en stil worden. Ruimte creëren voor de ontmoeting met God. Dat wil Connie de Peuter je laten ervaren in deze fluisterviering. Wat doen de verschillende onderdelen van de fluisterviering met jou als deelnemer?

ZIN ZOEKEN – In deze snel veranderende maatschappij is het belangrijk om op een hedendaagse manier te doen aan levenskunst. Kunnen spelen met kunst, traditie, nieuwe vormen en gevoel is bijzonder waardevol. In deze workshop ga je met Harm Jan Dijk (Viaa) HBO theoloog en ondernemer bezig met rituelen die passen bij de zingevingsvragen van deze tijd. Je gaat weer naar huis met jouw eigen gemaakte ritueel.

STIL WORDEN -Meditatie helpt ons om in te contact komen met andere vormen van kennen; kennis die ons tegemoetkomt, in plaats van kennis die wij vergaren. Zowel de bijbelse bronnen als de Joodse traditie, de woestijnvaders en de monastieke traditie hebben deze weg, de via contemplativa, beoefend en vormgegeven. In deze workshop begeleidt Trijnie Bouw, predikante in de Protestantse Gemeente van Zaltbommel, je in een ervaringsoefening en word je in de gelegenheid gesteld om te onderzoeken wat meditatie jou te brengen heeft.

Aanmelden