Gereformeerde theologie stroomopwaarts

Symposium 75 jaar Vrijmaking

Op 11 augustus 1944 las de geschorste hoogleraar-predikant dr. Klaas Schilder in Den Haag de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. De Bevrijding zou nog een jaar op zich laten wachten. 60.000 kerkleden aanvaardden het gezag van de uitspraken van de synode niet en stichtten het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (onderhoudende artikel 31 KO). Driekwart eeuw later kijken we in Kampen terug: van 2019 naar 1944.

Stroomopwaarts gaan kost energie en vraagt energieke mensen. Het is makkelijker om in de stroom mee te gaan, ‘go with the flow’. Maar wie brongericht bezig is zal stroomopwaarts moeten roeien. En dan kom je heel wat tegen: Een delta met talloze kleine stroompjes, zandbanken ertussen, die uitmonden in een grote zee.  En ergens stroomopwaarts, in een kleine zijtak, vinden we ook de Vrijmaking.

Tijdens dit symposium kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren ’40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema’s uit de vrijmakingstijd?

Programma

Inloop, registratie, koffie/thee (vanaf 9.30 uur)

10.00     Erik de Boer, Opening;
Gedicht door Willem Smit
Erik de Boer, Van overgeleverde beleving naar historische overweging. Over de historiografische typering van de Vrijmaking als reformatorische beweging.
10.30     Theo van Staalduine, Onvermijdelijk, onnodig en onafgedaan. Waar het om ging bij de Vrijmaking van 1944.
10.50     Dirk van KeulenEen levenslang trauma. G.C. Berkouwer over de Vrijmaking
11.10     Boekpresentatie

Koffiepauze

11.30     Chapel
12.00     Leon van den Broeke
, Het recht van Gods liefde: Pieter Deddens over synodocratie, consistoriocratie en Christocratie
12.20     Terugblik op de ochtend

Lunch

13.15      Koert van Bekkum en Gert Kwakkel, Oorsprong en actualiteit van de Kamper aandacht voor de heilshistorie.
13.40     Dolf te Velde, Belofte en sacrament
14.00     Hans Burger, Het verbond in de reformatorische beweging
14.20     panelgesprek

Koffiepauze

15.00     Ad van der Dussen, Het werk van de Geest in de vrijmakingstheologie en latere ontwikkelingen
15.20     Peter van de KampHet diaconaat als testcase voor de Vrijmaking
15.40     Marinus de Jong, De Bijlmer onder de gereformeerden: omgaan met de idealistische wortels van een naoorlogs verleden
16.00     afsluitend panelgesprek

Borrel

Certificering

Bezoek van de studiedag levert bij aanmelding via PEP een certificaat ter waarde van 0,25 EC op.