Het is tijd voor diepgaande, theologische en ethische gesprekken over homoseksualiteit en seksuele identiteit. Daarom schreef Ad de Bruijne het boek Verbonden voor het leven. Een methodische studie die ruimte schept voor ingewikkelde vragen, maar ook richting wijst in een gepolariseerde wereld.

Op 25 november gaan we tijdens de studiedag Verbonden voor het leven in de Jacobikerk in Utrecht met Ad de Bruijne in gesprek. Dit doen we samen met experts uit verschillende vakgebieden, onder leiding van Hans van Benthem, aan de hand van vier thema’s:

 • Thema 1: Ethische benadering en hermeneutiek van Bijbel en werkelijkheid
  Hoe vorm je een christelijke visie op homoseksualiteit?
 • Thema 2: Seksuele identiteit als laatmodern fenomeen
  Wat is homoseksualiteit?
 • Thema 3: Homoseksualiteit als hot item voor kerk en samenleving
  Hoe ga je om met homoseksualiteit in kerk en samenleving?
 • Thema 4: Een evaluatie van de richting die Verbonden voor het leven wijst 
  Hoe volg je als homo Jezus?

Programma

Ochtend
9.45-9.55          Opening
10.15-11.00     Thema 1 Ethische benadering en hermeneutiek van Bijbel en werkelijkheid
11.20-11.05     Thema 2: Seksuele identiteit als laatmodern fenomeen
12.05-12.35     Utrechtse kerken vertellen over bezinning in de eigen gemeenschap

Middag
13.30-14.45    Thema 3: Homoseksualiteit als hot item voor kerk en samenleving
15.05-16.20    Thema 4: Een evaluatie van de richting die  ‘Verbonden voor het leven’ wijst
                              Slotgesprek

Over het boek:

Verbonden voor het leven van Ad de Bruijne is een vernieuwend standaardwerk over de vragen rond homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Ad de Bruijne bouwt deze visie niet primair op de bekende Bijbelteksten en de scheppingsorde. Hij begint verrassend genoeg bij de toekomst. Hierdoor ontstaat ruimte. In deze studie bepleit Ad de Bruijne een keuze uit verschillende soorten partnerschapsrelaties als passend bij de homoseksuele identiteit. Ook bespreekt hij de morele verantwoordelijkheid van christenen rond deze thematiek in de samenleving.

Over de sprekers:

Ad de Bruijne (1959) is hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen – Utrecht. Het uitkomen van zijn boek Verbonden voor het leven is de aanleiding voor deze studiedag.

Mariecke van den Berg (1983) is bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Catharina Halkes leerstoel) en universitair docent interreligieuze studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mirjam Bikker (1982) is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en ze is meester in de rechten.

Martin den Heijer (1965) is hoogleraar interne geneenskunde en is werkzaam als sectiehoofd endocrinologie (studie naar hormonen, en organen die hormonen maken) en als voorzitter Osteoporosecentrum. Beide in het VU-medisch ziekenhuis.

Gerard den Hertog (1949) is emeritus hoogleraar ethiek en dogmatiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Theo Pieter de Jong (1977) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, op dit moment is hij verbonden aan de Beatrixkerk te Ede.

Erik Olsman (1980) is universitair hoofddocent geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Ad Prosman (1948) is emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en schreef: Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit.

Wolter Rose (1964) is hoofddocent semitische talen en culturen aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht.

Pieter Vos (1970) is bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht en Universitair Hoofddocent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. Tevens is hij directeur van het International Reformed Theological Institute.

Dagvoorzitter Hans van Benthem is predikant in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en is op dit moment verbonden aan Utrecht-centrum.