Verdiep je Bijbellezen met de Psalmen

DEZE EDITIE IS UITVERKOCHT. HOUD DE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF IN DE GATEN VOOR NIEUWE EDITIES.
DEELNEMEN MET EEN GROEP? DATA PLANNEN WE IN OVERLEG.

Deze 7e editie van de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ is een vervolg op de eerdere edities en gaat over de Psalmen.

Heb je deze eerdere editie niet gevolgd? Dan start je op 7  maart met een vooropdracht over het begrijpen, interpreteren en toepassen van een Bijbeltekst

“Bijbellezen is belangrijk, maar ik begrijp vaak niet wat ik lees! Dan denk ik: ik stop er maar mee.”

“Ik weet dat je door de Bijbel God kunt leren kennen en contact met hem kunt hebben. Ik lees de Bijbel wel, maar het raakt me vaak niet.”

“Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik er mee? Hoe kan ik dit verantwoord verbinden met mijn leven?”

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Of je de Bijbel nu alleen leest of op kring. Om jou te helpen hebben wij de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ ontwikkeld. In 6 weken ontdek je hoe je antwoorden kunt vinden op jouw vragen. Ook leer je hoe je wat je leest kunt toepassen op je eigen leven.

Drie vragen staan in deze cursus centraal:

Bijbellezen leer je door te doen. Daarom gaan we samen aan de slag. We gaan samen Bijbelgedeeltes lezen, veel oefenen en je krijgt feedback op hoe je het doet. Ook ontvang je persoonlijke coaching en persoonlijke opdrachten. Zo groei je in je vaardigheden. Laat je weer verrassen en inspireren door de Psalmen en doe mee!

Reacties op de eerste twee edities over verhalen in de Bijbel

“De cursus heeft mijn geloofsleven verrijkt en mijn manier van Bijbellezen is aanmerkelijk verbeterd.”

“De training dwong mij om, ondanks het drukke leven van een jong gezin, tijd te nemen om de Bijbel te lezen, een rustpunt in de drukte.”

“Wat heeft de cursus mij gebracht? Twee leuke methoden om een verhaal in de Bijbel te lezen waardoor ik gemakkelijker de tekst in kom, met vragen de vragen die bij mij leven en wat dat stuk nou voor mij betekent op dit moment. Ik heb zo Jezus opnieuw, dieper leren kennen. En dat maakt me blij.”

“We moesten één klein gedeelte heel intensief lezen en daar vragen bij stellen. Op deze manier ben ik eigenlijk nooit met de Bijbel bezig geweest. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik ben er heel blij mee dat ik de cursus gevolgd heb, ik heb handvatten gekregen en die hoop ik ook weer door te geven aan andere mensen.”

Twee soorten deelname

  • Schrijf je individueel in en volg de cursus met een groep Bijbellezers uit het land
  • Schrijf je in als kerk en volg de cursus met 8 gemeenteleden: kringleiders, catecheten en andere geïnteresseerden. Als groep kun je met 8 mensen meedoen voor de prijs van 6.

Programma

2 online cursusavonden en 4 Bijbelleesopdrachten, dat is het hart van de cursus.

De online cursusavonden zijn op: 21 maart en 11 april 2023 van 19:30-21:15.

  • Is dit voor jou de 1e editie van Verdiep je Bijbellezen? Dan start de cursus op 7 maart 2023, de cursus duurt voor jou een week langer.
  • Heb je al een editie over verhalen gevolgd? Dan start je op 14 maart 2023 met de 1e opdracht.

De cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ duurt in totaal 6 weken en vraagt 2 à 3 uur tijdsbesteding per week. In week 1 en 4 krijg je in een online sessie handvatten en ga je in groepjes werken aan opdrachten. In de twee weken daarna verwerk je dit d.m.v. opdrachten en houd je een portfolio bij. In deze cursus staan de Psalmen centraal.

Voor een extra verdiepingsslag kun je ervoor kiezen om ook biddend de Bijbel te lezen. Je krijgt daarvoor 2 opdrachten per week (2x 20 minuten).

De trainer

Dr. Bram van Putten is docent en trainer (www.leesleefdeel.nl). Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider, met gemeenteleden en met zoekers. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise – hij is oudtestamenticus – geeft hij graag door. Hij geeft onderwijs over het ‘bewust’ en ‘verdiepend’ lezen van de Bijbel en heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, kringleiders, jongerenwerkers en evangelisten. Daarnaast is hij werkzaam als pionier in De Stroom, een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Kampen.

In samenwerking met Annemarie Kuijvenhoven is een blended learning programma ontwikkeld. De eerste online trainingen zijn al aan studenten gegeven. Over de trainingen zegt Tom De Craene, directeur van Ichtus Vlaanderen:

Bram geeft al jaren training aan onze kringleiders. Zijn ervaring maakt dat hij goed kan inspelen op de specifieke vragen die studenten hebben of ze nu veel of weinig ervaring hebben met het leiden van kringen. Op zeer aangename manier laat Bram hen zien hoe ze een respectvolle en luisterende houding kunnen aannemen ten opzichte van zowel de tekst als het kringlid. Ze leren niet enkel goed luisteren tijdens deze training, maar ook goed vragen stellen. Ook toen de training online moest gegeven worden dit jaar omwille van de Covidcrisis, boette de training niet in aan kwaliteit. Even vlot als anders, met goede werkvormen en hoge interactie.

Deze editie: 200 euro korting

Dankzij subsidiëring door Stichting Zonneweelde kun je aan deze editie deelnemen voor €75,-.