“Bijbellezen is belangrijk, maar ik begrijp vaak niet wat ik lees! Dan denk ik: ik stop er maar mee.”

“Ik weet dat je door de Bijbel God kunt leren kennen en contact met hem kunt hebben. Ik lees de Bijbel wel, maar het raakt me vaak niet.”

“Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik er mee? Hoe kan ik dit verantwoord verbinden met mijn leven?”

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Of je de Bijbel nu alleen leest of op kring. Om jou te helpen hebben wij de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ ontwikkeld. In 6 weken ontdek je hoe je antwoorden kunt vinden op jouw vragen. Ook leer je hoe je wat je leest kunt toepassen op je eigen leven.

Drie vragen staan in deze cursus centraal:

Bijbellezen leer je door te doen. Daarom gaan we samen aan de slag. We gaan samen Bijbelgedeeltes lezen, veel oefenen en je krijgt feedback op hoe je het doet. Ook ontvang je persoonlijke coaching en persoonlijke opdrachten. Zo groei je in je vaardigheden. Laat je weer verrassen en inspireren door bekende Bijbelverhalen en doe mee!

Reacties op eerdere edities

“De cursus heeft mijn geloofsleven verrijkt en mijn manier van Bijbellezen is aanmerkelijk verbeterd.”

“De training dwong mij om, ondanks het drukke leven van een jong gezin, tijd te nemen om de Bijbel te lezen, een rustpunt in de drukte.”

“Wat heeft de cursus mij gebracht? Twee leuke methoden om een verhaal in de Bijbel te lezen waardoor ik gemakkelijker de tekst in kom, met vragen de vragen die bij mij leven en wat dat stuk nou voor mij betekent op dit moment. Ik heb zo Jezus opnieuw, dieper leren kennen. En dat maakt me blij.”

“We moesten één klein gedeelte heel intensief lezen en daar vragen bij stellen. Op deze manier ben ik eigenlijk nooit met de Bijbel bezig geweest. Dat heeft mij heel erg geholpen. Ik ben er heel blij mee dat ik de cursus gevolgd heb, ik heb handvatten gekregen en die hoop ik ook weer door te geven aan andere mensen.”

Lees in dit interview hoe trainer Bram van Putten en cursisten Hanneke Rietman en Willem de Jong de cursus ervaren hebben

Twee soorten deelname

  • Schrijf je individueel in en volg de cursus met een groep Bijbellezers uit het land (wordt DV weer ingepland)
  • Schrijf je in als kerk en volg de cursus met 8 gemeenteleden: kringleiders, catecheten en andere geïnteresseerden. Als groep kun je met 8 mensen meedoen voor de prijs van 6.

Programma

2 online cursusavonden en 4 Bijbelleesopdrachten, dat is het hart van de cursus.

De cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ duurt in totaal 6 weken en vraagt 2 à 3 uur tijdsbesteding per week. In week 1 en 4 krijg je in een online sessie handvatten en ga je in groepjes werken aan opdrachten. In de twee weken daarna verwerk je dit d.m.v. opdrachten en houd je een portfolio bij. In de cursus staat het evangelie van Marcus centraal. Daarnaast heb je ook ruimte om aan zelfgekozen Bijbelteksten te werken.

Voor een extra verdiepingsslag kun je ervoor kiezen om ook biddend de Bijbel te lezen. Je krijgt daarvoor 2 opdrachten per week (2x 20 minuten). Ook krijg je in de eerste en laatste week van de cursus de facultatieve opdracht om een heel Bijbelboek te lezen.

Trainingsweek Activiteit Indicatie tijdsinvestering
0 Omschrijf je huidige manier van Bijbellezen in max. een half A4 15 minuten
Beschrijf in 5-10 regels wanner de cursus voor jou waardevol is geweest. Wat zijn je verwachtingen? 15 minuten
Formuleer bij Marcus 1:39-45 10 vragen waarop jij graag een antwoord wilt 30 minuten
Biddend Bijbellezen (een gedeelte uit Marcus) 20 minuten
1 Virtual Classroom 1: Een Bijbeltekst lezen en begrijpen 100 minuten
Reflectie 20 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
2 Sorteeropdracht 15 minuten
Opdracht bij Marcus 10:46-52: werk bij dit gedeelte de vragen van een verhaalanalyse uit 60 minuten
Je geeft en ontvangt peer-feedback 30 minuten
Je ontvangt feedback van de docent
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
3 Persoonlijk opdracht bij een zelfgekozen Bijbelgedeelte 120 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
4 Virtual Classroom 2: Een Bijbeltekst toepassen 100 minuten
Reflectie 30 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
5 Opdracht bij een zelfgekozen Bijbelgedeelte 120 minuten
Maak een vlog van 1 minuut 15 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
6 Je ontvangt feedback van de docent
Persoonlijke opdracht 60 minuten
Portfolio eindopdracht: maak een plan hoe je dit voor jezelf verder gaat ontwikkelen 120 minuten
Totaal 18 uur

De trainer

Dr. Bram van Putten is docent en trainer (www.leesleefdeel.nl). Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider, met gemeenteleden en met zoekers. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise – hij is oudtestamenticus – geeft hij graag door. Hij geeft onderwijs over het ‘bewust’ en ‘verdiepend’ lezen van de Bijbel en heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, kringleiders, jongerenwerkers en evangelisten. Daarnaast is hij werkzaam als pionier in De Stroom, een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Kampen.

In samenwerking met Annemarie Kuijvenhoven is een blended learning programma ontwikkeld. De eerste online trainingen zijn al aan studenten gegeven. Over de trainingen zegt Tom De Craene, directeur van Ichtus Vlaanderen:

Bram geeft al jaren training aan onze kringleiders. Zijn ervaring maakt dat hij goed kan inspelen op de specifieke vragen die studenten hebben of ze nu veel of weinig ervaring hebben met het leiden van kringen. Op zeer aangename manier laat Bram hen zien hoe ze een respectvolle en luisterende houding kunnen aannemen ten opzichte van zowel de tekst als het kringlid. Ze leren niet enkel goed luisteren tijdens deze training, maar ook goed vragen stellen. Ook toen de training online moest gegeven worden dit jaar omwille van de Covidcrisis, boette de training niet in aan kwaliteit. Even vlot als anders, met goede werkvormen en hoge interactie.

Dankzij subsidiëring door Stichting Zonneweelde kun je aan deze editie deelnemen voor €75,-.