Webinars pastoraat in coronatijd

3e (en voorlopig laatste) editie!

Kerkzijn is in deze tijd een hele uitdaging. Je broers en zussen staan op afstand, je kunt niet meer gezamenlijk in één gebouw je geloof belijden, terwijl de verhalen van ziekte, eenzaamheid en onzekerheid je huiskamer binnen blijven komen. Hoe lang dit gaat duren en hoe de wereld er ‘na corona’ uitziet… we weten het niet.

Ondertussen moeten we ons, ook als kerken, gaan voorbereiden op een 1,5-meter-netwerksamenleving. Wat betekent dit voor de zorg voor zieken, armen, weduwen en wezen in onze samenleving? Hoe ben je pastor in deze tijd? Hoe houd je als kerkelijk werker, als ambtsdrager of kringleider contact met de mensen in jouw gemeente?

Graag ondersteunen we je in je (pastorale) zoektocht. Daarom hebben we drie webinars opgezet waarin we kennis met je delen en je uitdagen je eigen pastorale vragen en ervaringen te delen. Als docenten en professionals uit het werkveld hopen we je te kunnen helpen met inzichten uit de pastorale praktijk, de zorg, het crisispastoraat en het missionaire werkveld.

Je kunt aan de webinars deelnemen als gemeentelid, ambtsdrager, of kringleider. Ben je pastor of kerkelijk werker, dan zijn de webinars onderdeel van Permanente Educatie (0,25 EC) en kun je naast de webinars ook nog kiezen voor individuele coaching en studie (1 EC) vanuit de PThU of TU Kampen.

Webinar 1: Alledaags pastoraat in coronatijd

27 mei 2020 – Theo Hettema en Erica Hoebe

Als pastor ben je gewend om bij je gemeenteleden langs te gaan. Je komt over de vloer bij je zieke of oudere broers en zussen, voert doopgesprekken, deelt het evangelie in de woonkamer van de ander. Maar hoe doe je dat in deze tijd? Lukt het je om pastorale gesprekken te voeren via de telefoon? Welke hulpmiddelen heb je tot je beschikking? En wat doet het met jou en de gemeente nu jullie elkaar niet meer wekelijks (kunnen) zien?

Als ouderling of kringleider informeer je geregeld naar het wel en wee van de broers en zussen in je wijk. Meestal gaat het spontaan, vraag je in de hal van de kerk wanneer je langs kunt komen voor een gesprek of spreek je elkaar even tijdens de informele bijeenkomsten van je kring. Maar hoe doe je dat nu? Hoe houd je contact met je broers, zussen, wijkgenoten? Durf je hen zomaar op te bellen? Hoe kom je er achter wie behoefte heeft aan hulp? En hoe voorkom je dat mensen aan de rand van de gemeenschap nu helemaal buiten beeld raken?

Wat doet deze tijd met jou als gelovige? Lukt het je om het evangelie, de boodschap van eeuwig leven door Jezus te brengen in deze onzekere crisistijd? Met wie deel jij je (persoonlijke) pastorale zorgen?

Programma

19.15-19.30 ‘Inloop’ – Welkom in de online cursusomgeving
19.30-19.45 uur – Welkom, korte introductie op het thema + toelichting werkwijze via MS Teams
19.45-21.15 uur – Verdieping

Tijdens de verdiepende sessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen door de deelnemers via de chatfunctie. Gedurende het webinar wordt op deze vragen zo veel mogelijk ingegaan. Rond 20.15 uur is er een korte pauze.

Webinar 2: Crisispastoraat en corona

2 juni 2020 – Egbert Brink en Jolanda Glas

Wat kan je doen? Een vrouw uit je gemeente heeft zware psychische problemen. Voor de crisis werden er plannen gemaakt om haar voor langere tijd op te nemen in een GGZ-instelling om haar zo te beschermen en haar man en kinderen te ontlasten. Door de crisis is de opname niet doorgegaan en de druk op het gezin neemt toe. Hulpverleners houden noodgedwongen alleen telefonisch contact met het gezin. Begrijpelijk, maar het zou zo mooi zijn als je in ieder geval even bij hen langs kan gaan…

Een gemeentelid van je gaat binnenkort overlijden. Vanwege het coronavirus kun je helaas niet langsgaan, het stervensproces begeleiden en bij de familieleden zijn in de voorbereidingen van de uitvaartdienst. Vrijwel alle contact met familie is telefonisch, het voorbereiden van de ingetogen begrafenis ook.

Programma

19.15-19.30 ‘Inloop’ – Welkom in de online cursusomgeving
19.30-19.45 uur – Welkom, korte introductie op het thema + toelichting werkwijze via MS Teams
19.45-21.15 uur – Verdieping

Tijdens de verdiepende sessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen door de deelnemers via de chatfunctie. Gedurende het webinar wordt op deze vragen zo veel mogelijk ingegaan. Rond 20.15 uur is er een korte pauze.

Webinar 3: Samenlevingspastoraat

8 juni 2020 – Jacobine Gelderloos en Bert Altena

Samen met een aantal buren en kerkgenoten heb je een buurtapp aangemaakt: Buren voor buren. Wie praktische hulp nodig heeft kan dit via de app laten weten – een boodschap, een bloemetje, een luisterend oor… Op deze manier willen jullie praktisch laten zien wat het betekent om christen te zijn. Je hebt al van veel buren gehoord dat ze het een mooi initiatief vonden en mee wilden doen. Nu stelde één van je buren voor om vooral ook voor elkaar te gaan bidden. Het gevolg: Direct stapten er een aantal mensen uit de appgroep. Ze vonden het een mooi initiatief, maar deze crisis moest niet door christenen geclaimd gaan worden ‘om zieltjes te winnen’.

Hoe kun je in deze tijd als christenen, kerken en lokale initiatieven bezig zijn? Wat zijn de kansen en wat zijn de uitdagingen van deze tijd? Hoe ben je dienstbaar maar ook zinvol bezig te midden van alle initiatieven? En bovenal: Hoe laat je zien dat je als christenen een horizon hebt die verder rijkt dan het coronatijdperk?

Programma

19.15-19.30 ‘Inloop’ – Welkom in de online cursusomgeving
19.30-19.45 uur – Korte introductie op het thema + toelichting werkwijze via MS Teams
19.45-21.15 uur – Verdieping

Tijdens de verdiepende sessie is er de mogelijkheid om vragen te stellen door de deelnemers via de chatfunctie. Gedurende het webinar wordt op deze vragen zo veel mogelijk ingegaan. Rond 20.15 uur is er een korte pauze.