Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken niet-westerse christenen aan tegen de situatie van de kerk in het westen, en die van Nederland in het bijzonder? Wat zouden zij ons willen meegeven?

In Zeven brieven uit de wereldkerk houden zeven niet-westerse kerkleiders en theologen uit het netwerk van GZB, Kerk in Actie en Verre Naasten de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren.

In dit online seminar praten we door over deze brieven. Zijn wij wel in staat te luisteren naar de wereldkerk? Wat kunnen we leren over kerk zijn in moeilijke tijden? En wat zijn onze blinde vlekken als kerk in een geseculariseerde maatschappij?

We luisteren naar de verschillende stemmen uit de wereldkerk en gaan met elkaar in gesprek over wat het betekent om Christus te volgen in tijden van crisis en ontkerkelijking.

Programma

Presentator: Jurjen ten Brinke (presentator EO; voorganger Hoop voor Noord)

Ronde 1: luisteren naar de wereldkerk

In gesprek met Wouter van Veelen (voorganger, initiator en eindredacteur Zeven brieven uit de wereldkerk) en Berdine van den Toren-Lekkerkerker (interim directeur Nederlandse Zendingsraad)

Ronde 2: kerkzijn in moeilijke tijden

  • In gesprek met Walid Al-Asa’ad (voorganger ICF Oase Amersfoort) en Berdine van den Toren-Lekkerkerker.

Ronde 3: kerkzijn in een geseculariseerde samenleving

In gesprek met Karin van den Broeke (programmaleider Kerk in Actie; bestuurslid Wereldraad van Kerken; respondent Zeven brieven uit de wereldkerk) en Wilmer Blijdorp (voorganger; respondent Zeven brieven uit de wereldkerk)

Aanmelden

Het online seminar wordt gehouden op 14 juni 2022, van 19.30-21.00 uur. Deelname is kosteloos. Na aanmelding via het volgende formulier ontvang je de informatie die nodig is om deel te nemen.

  • Hidden