Studiebijeenkomsten

Toon als:

Engelen

Juist in deze ongrijpbare en ingewikkelde tijd kan het troostend zijn om te weten dat er engelen om ons heen zijn. Maar wat betekent deze aanwezigheid van engelen? Zijn het medemensen die goede dingen doen? Heeft ieder mens een beschermengel? En wat betekent de aanwezigheid van engelen voor onze religieuze zoektocht vandaag de dag?

Klagen en juichen in een stille veertigdagentijd

Na een jaar corona, waarin velen van ons amper een kerk bezocht hebben is het verlangen om samen Pasen te vieren misschien wel extra groot. Nog een Pasen zonder juichende tonen... Daar zien we tegenop. Daarom bedachten we samen met The Psalm Project een mooie manier om met elkaar toch te genieten van Paasmuziek én van de achtergronden achter deze teksten en muziek. Door middel van een concert en twee webinars.

Het stikstofdilemma en de blijvende uitdaging voor de milieu-ethiek

Dat we verantwoordelijkheid dragen voor de schepping, en daarmee voor natuur en milieu, is diep doorgedrongen in het bewustzijn van Nederlandse theologen, kerken en christenen. De politieke, maatschappelijke en praktische inzet van christenen op dit terrein is groot. Toch staat de christelijke milieu-ethiek nog voor grote uitdagingen.

Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk – seminar

Als jij een verantwoordelijke positie bekleedt, kom je vroeg of laat voor morele dilemma's te staan. Niet alleen is het dan de vraag hoe je deze dilemma’s aanpakt, ook de spirituele dimensie is van veel betekenis. Want morele dilemma’s zijn bij uitstek vragen die je confronteren met jouw levens- en wereldvisie: wie wil jij zijn, naar wat voor wereld wil jij op weg? Waardoor laat jij je - bewust of onbewust - leiden in je dagelijks werk?

Moslims als buren: Uitdagingen en kansen voor christenen vandaag

De huidige discussie rond de plaats van de Islam in westerse samenlevingen zoals de Nederlandse laat zien dat er sprake is van angst, onbekendheid of onwetendheid. Tijdens dit symposium willen we kijken naar vruchtbare manieren om met de nieuwe realiteit van de aanwezigheid van Islam in de samenleving om te gaan.