Studiebijeenkomsten

Toon als:

De pastor als tolk en gids

Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind in het toepassen van narratief pastoraat. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.

Toneelstuk ‘An Evening with C.S. Lewis’

De bekende auteur C.S. Lewis (o.a. De kronieken van Narnia) ontvangt een groep Amerikaanse schrijvers in zijn huis net buiten Oxford, de plaats waar studenten in drommen naar zijn colleges komen. Lewis vertelt zijn gasten over zijn jeugd in Noord-Ierland, zijn hoogleraarschap in Oxford, zijn vriendschap met J.R.R. Tolkien (In de ban van de ring) en zijn huwelijk met zijn Amerikaanse vrouw. Leer Lewis kennen op deze avond vol boeiende verhalen en plezier.

Gereformeerde theologie stroomopwaarts

Tijdens dit symposium kijken we terug op het erfgoed en gedachtegoed van 75 jaar Vrijmaking. We zoomen in op de roerige context van de jaren '40 en de betrokkenen in deze eerste tijd maar kijken op deze hervormingsdag ook breder: Hebben kerken en christenen vandaag de dag baat bij (nieuwe) doordenking van theologische thema's uit de vrijmakingstijd?

Open voor de ANDER

Hoe kunnen wij vandaag ‘in Christus’ onze identiteit vinden als mens en ons daardoor ook durven openen voor de ander? Hoe kunnen wij zo in ontmoeting met de ander als beeld van God een ontvanger zijn en er voor open staan om door de ander iets te leren over God als de Ander?

Mij niet meer gezien

Wat is kerkverlating  eigenlijk? Is het een proces dat zich in stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er zicht op, of overkomt kerkverlating lokale kerken een beetje? Wat zeggen recente onderzoeken over kerkverlating? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf?

En God zag dat het goed was

Studiedag over Christelijk geloof en Evolutie Save the date! 29 november 2019 Meer informatie half augustus. Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof…