Studiebijeenkomsten

Toon als:

Stefan Paas #exit Theoloog des Vaderlands

Een boeiende live debatavond met Stefan Paas over theologie en andere hot issues. Waar zullen we het eens over hebben? Twitter mee #stefanpaas @tukampen

Mij niet meer gezien

Wat is kerkverlating  eigenlijk? Is het een proces dat zich in stilte afspeelt, hebben gemeenteleden er zicht op, of overkomt kerkverlating lokale kerken een beetje? Wat zeggen recente onderzoeken over kerkverlating? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf?

En de mens zag dat het perfect was?

Vanuit de overheid wordt een brede maatschappelijke dialoog over vragen rond voortplantingstechniek gestimuleerd. Vijf samenwerkende organisaties geven het startschot voor een bijdrage aan de bezinning vanuit christelijk perspectief.

En God zag dat het goed was

Christelijk geloof en evolutie: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat kan er van de evolutietheorie aanvaard worden als de Bijbel Gods openbaring is? En wat zijn de consequenties voor het christelijk geloof als de evolutietheorie waar is? Doorgaande bezinning op een spannend thema.

De Hel

Een studiedag over christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd.

Bijbellezen op de kring

Hoe draag jij als kringleider bij aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel? Als (startende) kringleider heb je behoefte aan praktische toerusting en basale vaardigheden.