Studiebijeenkomsten

Toon als:

Evolutie. Stel dat het waar is…

Congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping. Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing?

God, mens en wereld verstaan in het licht van de Bijbel

Samen reflecteren op de theorie en praktijk van een gereformeerde hermeneutiek en de worsteling die de hermeneutische roeping regelmatig met zich meebrengt.

Gaandeweg verder via leven uit de Bron

Symposium naar aanleiding van de autobiografie en het geestelijk testament van Marius Noorloos. Wat hebben biografie, theologie en gemeenteopbouw met elkaar te maken? Wat betekent Marius Noorloos’ geestelijke erfenis voor gemeenteopbouw? Hoe pas je "Leven uit de Bron” toe in de praktijk?

Mijn God geneest

Genezingswonderen roepen enthousiasme op, maar ook serieuze vragen. Onder de sceptici bevinden zich niet alleen ongelovigen. Het fenomeen moet echter niet bij voorbaat verdacht gemaakt of theologisch illegaal verklaard worden.

Leven in Christus

Studiedag n.a.v. de publicatie van "Leven in Christus" door Hans Burger. Zes sprekers reageren op dit belangwekkende boek over een fundamenteel thema. Krijg zicht op de hele Christus voor het hele leven. Samen bezinnen op de kern van het geloof. 'Leven in Christus’ leren toepassen in het persoonlijk en kerkelijk leven.

Bevinding – Wat geloven met je doet

Studiedag over de ervaring en praktijk van het christelijk geloof.