Studiebijeenkomsten

Toon als:

Verdiep je Bijbellezen

6-weekse online cursus waarin je vaardigheden aanleert om de Bijbel beter te kunnen begrijpen en toepassen. Voor kringen en individuele bijbellezers die hun Bijbellezen willen verdiepen of een nieuwe impuls geven

Lentegroepen – Samen leidinggeven aan lokale bloei!

Een opbloeiende kerk betekent een (her)levende gemeenschap die vrucht draagt, die een zegen is voor haarzelf en haar omgeving. Zo’n duurzaam groeiproces vraagt om meer dan een eenmalige ‘verfrissende plensbui’. Wat is ervoor nodig?

Geloven doe je samen

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee?

Proeven uit de Bron

Proeven uit de Bron is een introductietraining. Je proeft de dynamiek van Leven uit de Bron. Je ervaart hoe belangrijk leven uit de Bron is voor jou en je gemeente. In deze korte training ervaar je hoe heilzaam het is om van hart tot hart te spreken, hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan, en hoe je heel concreet kunt worden door het formuleren van een bouwsteen.

Morele dilemma’s in bedrijfsleven en beroepspraktijk – seminar

Als jij een verantwoordelijke positie bekleedt, kom je vroeg of laat voor morele dilemma's te staan. Niet alleen is het dan de vraag hoe je deze dilemma’s aanpakt, ook de spirituele dimensie is van veel betekenis. Want morele dilemma’s zijn bij uitstek vragen die je confronteren met jouw levens- en wereldvisie: wie wil jij zijn, naar wat voor wereld wil jij op weg? Waardoor laat jij je - bewust of onbewust - leiden in je dagelijks werk?

Moslims als buren: Uitdagingen en kansen voor christenen vandaag

De huidige discussie rond de plaats van de Islam in westerse samenlevingen zoals de Nederlandse laat zien dat er sprake is van angst, onbekendheid of onwetendheid. Tijdens dit symposium willen we kijken naar vruchtbare manieren om met de nieuwe realiteit van de aanwezigheid van Islam in de samenleving om te gaan.