Moslims als buren: Uitdagingen en kansen voor christenen vandaag

Symposium Herman Bavinck Lecture

Muslims as Neighbours: Challenges and Possibilities for Christians Today

De huidige discussie rond de plaats van de Islam in westerse samenlevingen zoals de Nederlandse laat zien dat er sprake is van angst, onbekendheid of onwetendheid. Tijdens dit symposium willen we kijken naar vruchtbare manieren om met de nieuwe realiteit van de aanwezigheid van Islam in de samenleving. Hoe kunnen kerken zich verhouden tot het feit dat de Islam en het Christendom in vele opzichten elkaars naaste zijn: religieus, sociaal, politiek? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor christenen vandaag als zij in contact komen met moslims? Wat zijn goede praktijken en initiatieven en wat mist er nog? Sprekers van verschillende achtergronden zullen op deze vragen reflecteren.

De hoofdlezing wordt gegeven door professor Christine Schirrmacher (Universiteit Bonn), dit is de Herman Bavinck Lezing van 2021. Deze lezing is vrij toegankelijk voor iedereen. Na het diner zal het symposium verder gaan met een avondprogramma met verschillende sprekers. Het symposium is in het Engels.

Programma

16:00 Opening en Herman Bavinck Lezing door prof. dr. Schirrmacher

17:00 Bijdrage van de cantorij van de Theologische Universiteit Kampen en borrel

17:30 Diner

18:30 Drie perspectieven op de relatie tussen christenen en moslims

  1. Sociaal perspectief (Rien van den Toorn)
  2. Christelijk-theologisch perspectief (Bernhard Reitsma)
  3. Islamitisch-theologisch perspectief (Anne Dijk)

20:00 Pauze

20:15 Panel discussie

21:00 Afsluiting

Locatie, kosten, registratie en certificaat

Het symposium zal gehouden worden op 11 juni 2021 in de Lemkerzaal in Kampen (Broederstraat 16). De Herman Bavinck Lezing is gratis en vrij toegankelijk. Registratie is verplicht.
Disclaimer: Mocht de bijeenkomst door (corona-)omstandigheden niet op locatie gehouden kunnen worden, dan wordt deze online georganiseerd. Algehele of gedeeltelijke restitutie is in dat geval niet mogelijk.

De toegangsprijs voor het avondprogramma is €99,-
Deelname aan het gehele symposium geeft recht op een certificaat in het kader van Permanente Educatie. Wilt u zo’n certificaat? Meldt u zich dan aan via pepredikanten.nl 

Over professor Schirrmacher

Christine Schirrmacher (PhD) is hoogleraar Islamitische Studies aan de universiteit van Bonn in Duitsland en de Evangelischte Theologische Faculteit Leuven (België). In 2013 was zij verbonden aan de leerstoel Islamitische Studies aan de universiteit van Erfurt en in 2014 als gastprofessor aan de univerisiteit van Tübingen. Momenteel doceert zij ook aan overheidsinstanties en educatieprogramma’s over poilitiek gerelateerde thema’s. Zij is recent door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken benoemd als lid van de Bundeszentrale für politische Bildung, en lid van de adviesraad van het Duitse Instituut voor Mensenrechten. Haar onderzoeksinteresses richten zich op veranderingsprocessen binnen de cultuur, samenleving, wetgeving en theologie in het Midden-Oosten in de 19e en 20e eeuw, Islam in Duitsland en Europa, interreligieuze dialoog en theologische controversies, Sharia, vrouwen-, mensen- en minderhedenrechten, godsdienstvrijheid en politieke bewegingen in het Midden-Oosten.

Over de overige sprekers

Prof. dr. Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Religie en Theologie aan de VU voor de leerstoel van de kerk in de context van de islam. Daarnaast is hij lector aan de CHE.

Rien van den Toorn, MSc studeerde Niet-westerse Sociologie en heeft onderzoek gedaan in Afrika en het Midden-Oosten. Al bijna 30 jaar traint hij organisaties en onderwijsinstellingen in interculturele communicatie.

Islamitisch theoloog Anne Dijk MA is oprichter en directeur van Fahm Instituut. Zij adviseert op het gebied van islam en sociale vraagstukken.