Bijbellezen op de kring

Leidinggeven aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel

Hoe draag jij als kringleider bij aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel? Als (startende) kringleider heb je behoefte aan praktische toerusting en basale vaardigheden.

Anderen meenemen in de Bijbel is prachtig werk. De kring is een plek waar je samen ontdekt wat God zegt. Anders dan bij een preek kun je in gesprek over wat het met je doet en wat je er mee moet of wilt. Daar leiding aan geven verrijkt je eigen omgang met de Bijbel en draagt bij aan geloofsgemeenschap.

Maar hoe bereid je zo’n gesprek over de Bijbel voor? Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare hulpbronnen? Welke creatieve werkvormen zijn er allemaal? Welke tendensen en ontwikkelingen zijn er eigenlijk in het gebruik en de beleving van de Bijbel? Wat komt er allemaal kijken bij het leiden van een kring? Hoe geniet je optimaal van de verschillende leerstijlen en diversiteit van de groep? En welke plek neemt je kring in het geheel van de gemeente in?

In deze cursus, die zich richt op beginnende Bijbelkringleiders, ligt de nadruk op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Je krijgt daarom veel ruimte om te oefenen, waarbij de nodige kennis en theorie zo beknopt mogelijk wordt aangeboden. De thuisopdrachten zijn praktisch, en de te lezen stof is toegesneden op de praktijk.

Programma

Bijeenkomst 1: de kring, gespreksvaardigheden en groepsprocessen

De eerste bijeenkomst gaat over het leiden van het gesprek op je kring. We gaan in op processen in de groep en op leerstijlen van je kringleden waar je als kringleider mee rekent. Daarbij oefen je enkele basale gespreksvaardigheden. Je krijgt zicht op de plek van een kring in je gemeente en krijgt de vaardigheden aangereikt die je nodig hebt om een kring voor te bereiden en te leiden.

Voorbereiding: Voor de eerste bijeenkomst lees je het Handboek voor kringleiders, pag. 10-79 en pag. 93-106 (en de bij deze pagina’s horende bijlagen).

Docenten: Hetty Pullen-Muis en Bram van Putten

Bijeenkomst 2: Het voorbereiden van het gesprek over de Bijbel

Je krijgt de kennis die je nodig hebt om een gespreksopzet voor een Bijbelstudie te maken. Je oefent het maken van zo’n opzet voor een programma in je kring.

Voorbereiding: je gespreksvaardigheid oefen je (je krijgt een oefening mee), en je leest Handboek voor kringleiders, pp. 86-92 (en de bij deze pagina’s horende bijlage).

Docent: Bram van Putten

Bijeenkomst 3: De Bijbel: Ontdekkend bijbellezen

Je gaat aan de slag met ‘ontdekkend bijbellezen’. Dat helpt je bij het kritisch gebruik van je hulpbronnen.

Voorbereiding: Je maakt zelf een gespreksopzet bij een Bijbelgedeelte voor je eigen situatie. Daarop ontvang je feedback in deze derde bijeenkomst.

Docent: Bram van Putten

Eindopdracht na de cursus

Je kiest een Bijbelgedeelte, leest dat met behulp van ‘ontdekkend bijbellezen’ en maakt een gespreksopzet. Je ontvangt hierop feedback van de docent.

Cursusleiders

Dr. Bram van Putten is docent en trainer. Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise –hij is oudtestamenticus- geeft hij graag door aan kringleiders. Hij heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, jongerenwerkers en evangelisten. Ook heeft hij toerusters van kringleiders getraind.

Hetty Pullen-Muis is adviseur van het Praktijkcentrum. Ze begeleidt regelmatig toerusting rond kringen en kringleiders in de gemeenten, zeker daar waar het gaat om groepsdynamica en stijlen van leidinggeven.

Aanvullende informatie

  • De cursusavonden starten met een gezamenlijke warme maaltijd.
  • Certificering: bij actieve aanwezigheid en een voldoende beoordeling van de eindopdracht.

Verplichte literatuur

  • Peter van Genderen, Theodoor Meedendorp en Hayo Wijma, Handboek voor kringleiders, Buijten & Schipperheijn 2013 (2e druk) (143 pag.)

Aanbevolen literatuur

  • John Boekhout, Verantwoord Bijbelgebruik, Buijten & Schipperheijn 20124 (368 pag.)
  • Bob Grahmann, Transforming Bible Study, Understanding God’s Word Like You’ve Never Read It Before, InterVarsity Press, 2003 (144 pag.)
  • Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen, Medema 2013 (182 pag.)

Optie: Extra trainingsdag voor toerusters van kringleiders

Het is bij voldoende belangstelling mogelijk om na de cursus een extra trainingsdag te volgen. Op die dag krijg je kennis en handvatten om wat je zelf hebt geleerd, over te brengen aan andere gespreks- en kringleiders.