De pastor als tolk en gids

Een training in narratief pastoraat voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen en pastoraal betrokkenen

Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor pastor en pastorant.

Tijdens deze tweedaagse cursus word je getraind in het toepassen van narratief pastoraat. De training is het vervolg op de Basiscursus Pastoraat, online beschikbaar op weetwatjegelooft.nl.

Meedoen? Meld je aan via www.pepredikanten.nl/pastoraat

Het levensverhaal van mensen én het verhaal van God. Beide hebben een centrale plek in narratief pastoraat. Tijdens deze training wordt het geheel eigen karakter van narratief pastoraat belicht. Een pastorale vraag wordt doorgrond tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God.

De training biedt theologische achtergrondinformatie over narratief (en hermeneutisch) pastoraat én traint je ook in het gebruik ervan. Na afloop ben je startbekwaam om een narratief-pastoraal gesprek te voeren.

Vereist startniveau

Volg voorafgaand aan deze tweedaagse training éérst de online Basiscursus Pastoraat. De videolessen vind je op weetwatjegelooft.nl/pastoraat.

Het programma

Dag 1:

  • Het eigen karakter van narratief pastoraat ten opzichte van andere vormen van pastoraat.
  • De dimensies en aspecten van het levensverhaal.

Dag 2:

  • De samenhang tussen het verhaal van God en het levensverhaal van mensen.
  • Het praktisch oefenen van narratief pastoraat.

Download de hand-out behorende bij deze cursus.

Certificering

Voorwaarde voor certificering is presentie en actieve participatie tijdens de cursusdagen, en een goede beoordeling van alle opdrachten; uit het totaal dient te blijken dat de leerdoelen van deze cursus voldoende zijn behaald.

De docenten

Drs. Willem C. van der Horst is als sociaal wetenschapper meer dan veertig jaar verbonden geweest aan Hogeschool Viaa te Zwolle. De laatste vijftien jaar verzorgde hij voor de academie theologie de vakken pastoraat en godsdienstpsychologie. Ook was hij als docent praktische theologie verbonden aan de ETF in Leuven. Daarnaast heeft hij zijn eigen praktijk (www.mee-ander.nl) als psychotherapeut (ECP), supervisor en trainer. Ervaring in het pastoraat heeft hij opgedaan in de GKv- gemeente van Zwolle-Noord, waar hij ook regelmatig voorgaat. Hij heeft diverse boeken geschreven over (narratief pastoraat). Hij woont samen met zijn vrouw Dineke in Zwolle.

Dr. Peter van de Kamp was tot voor kort docent Praktische Theologie (o.a. pastoraat) aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij ook als stagebegeleider en studentenmentor werkte. In 2013 publiceerde hij Verhalen om te leven. Levensverhalen in het pastoraat, een boek over narratief pastoraat. Verlieservaringen en rouwprocessen vormen één van zijn persoonlijke aandachtsgebieden.

Meedoen? Meld je aan via www.pepredikanten.nl/pastoraat

*Basiscursus Pastoraat

God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat is dan ook bedoeld voor iedereen met interesse voor pastoraat en van toegevoegde waarde voor zowel ervaren pastores als ‘gewone gemeenteleden’. In drie videolessen komen de kern van pastoraat, de verschillende vormen van pastoraat en de benodigde vaardigheden voor pastoraat voorbij. De vierde en laatste videoles in de cursus is volledig gewijd aan het narratief-hermeneutisch pastoraat.