Geloof jij dan nog?

ONLINE CURSUS OVER SPREKEN MET NIET-GELOVIGEN

TWEEDE, VERNIEUWDE EDITIE!

We staan niet meer op de zeepkist. Straatevangelisatie lijkt verleden tijd. Liever delen we het geloof in relatie met mensen. In echte ontmoetingen en contacten. Door echte verhalen, die je doorleefd hebt en waarin jij iets van jezelf laat zien. Maar wat voor verhaal vertel je dan? En hoe vertel je het?

In deze cursus ga je daarmee aan de slag. Door middel van videolessen, interactieve sessies en thuisopdrachten vorm je je eigen verhaal. We kijken naar de mogelijkheden en uitdagingen van de authenticiteitscultuur en zoeken naar goede manieren om het geloof ter sprake te brengen.

Hoe kunnen we op een relevante en aansprekende manier ons geloof delen?

We gaan in gesprek over lastige geloofsvragen en struikelblokken. Ook kijken we naar onze houding ten opzichte van niet- of andersgelovigen. En je ontvangt praktische handreikingen: Hoe voer je een goed gesprek zó dat de ander je snapt? Welke taal gebruik je? Uit welke bronnen kun je putten? Wat vraagt het van jezelf? En welke rol speelt de Heilige Geest? Tot slot bereid je zelf een bijeenkomst met zoekers of jongeren voor waarin je een thema uit het boekje ‘Geloof jij dan nog?’ bespreekt.

 

Reacties op de eerste editie:

“Leerzaam dit seminar, er zat diepgang in!”

“Ik heb veel geleerd, en ook al was het niet fysiek, leuk om elkaar in ons verlangen te ontmoeten.”

“We zijn erg bemoedigd om weer verder te gaan!”

 

Ben je missionair werker, jongerenwerker, predikant, student of gewoon geïnteresseerd? Doe mee aan deze diepgaande relevante uitwisseling met andere werkers in de kerk. 

Aanleiding voor deze cursus is het boek ‘Geloof jij dan nog?’, waarin Hetty Lalleman haar verhaal op papier zette. Zij is theologe en buurtwerker in Londen en in haar boek antwoordt ze uitnodigend en inspirerend op kritische vragen. Zo sluit ze bijvoorbeeld aan bij het verhaal van Abraham, een door God geroepen eenling. Ze stelt zelf ook kritische vragen, put uit een lange traditie en zorgt dat het boekje zelf ook als gespreksbasis kan dienen.

Programma

 • Week 1: Voorbereidende opdracht
 • Week 2: Virtual Classroom 1: Je houding
 • Week 3/4: Opdracht
 • Week 5: Virtual Classroom 2: Kritische vragen
 • Week 6: Eindopdracht

 

Download het programma van de Virtual Classrooms

Download de opdrachten

Videolessen

 • Hetty Lalleman: Het vráágt wat van je! Over authentieke ontmoetingen in een post-christelijke samenleving (25 min)
 • Corjan Matsinger: Trampoline springen (27 min)
 • Gert-Jan Roest: Spreken over het geloof in een authenticiteitscultuur (30 min)
 • Paul Visser: Taal ontstaat in ontmoeting (15 min)
 • Marinus de Jong: Ik geloof nog. Leren van kritische vragen (13 min)
 • Willemien van Berkum: Een verhaal om te leven (12 min)

Thema-besprekingen. Keuze uit:

 • Scheppingsverhaal tegenover wetenschap? (Geloof jij dan nog? Hfst. 2)
 • Is geloof in de opstanding niet te mooi om waar te zijn? (Geloof jij dan nog? Hfst. 7)
 • Is geloof in God bedacht vanuit onze behoefte aan houvast? (Geloof jij dan nog? Hfst. 10)

Benodigde literatuur

Facultatief

 • Altijd groter. 21 redenen om (niet) in God te geloven van Marinus de Jong (Vuurbaak: Amersfoort, 2018)
 • The gospel in the Western Context van Gert-Jan Roest (Brill, 2018)

Certificering

Predikanten en theologen die deze online seminars in het kader van permanente educatie willen volgen, dienen zich via Permanente Educatie Predikanten in te schrijven. Zij ontvangen een certificaat van 1 EC bij actieve participatie en voldoende beoordeling van de opdrachten. Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl.

Over de docenten:

Hetty Lalleman is theoloog en schrijfster; zij heeft naast een grote liefde voor het Oude Testament een passie om contacten te leggen met mensen die niet geloven.

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, trainer, religieus trendwatcher en pionier. Hij organiseert o.a. popquizen en ontwikkelde de Storyrooms, een pop-up escaperoom waarin jongeren met behulp van VR-brillen onderdeel worden van een Bijbelverhaal.

Gert-Jan Roest heeft voor 15 jaar als voorganger en evangelist (mede-) leiding gegeven aan Via Nova, een gemeentestichting in Amsterdam. Voor vele jaren was hij in gesprek met niet-christenen over Jezus en zijn weg. De materialen die hij daarvoor ontwikkeld heeft zijn dit voorjaar in boekvorm verschenen: ‘Hoopvol leven; ontdek de weg die Jezus wijst’ en ‘Open leven: ervaar de weg die Jezus wijst.’ De titel van zijn promotiestudie is ‘The Gospel in the Western Context’, en het geeft aandacht aan de wisselwerking tussen ons verstaan van het evangelie en de westerse cultuur. Sinds 2011 doceert hij aan de Theologische Universiteit te Kampen, en sinds 2019 is hij als wetenschappelijke beleidsmedewerker betrokken bij het team Missionair Werk van de Protestantse Kerk.

Paul Visser is sinds 2017 pionier-predikant van de Noorderkerk in Amsterdam en als zodanig verbonden aan het project ‘Huis voor de ziel’,  na vanaf 2010 gemeentepredikant te zijn geweest in deze kerk. Daarvoor diende hij als dominee in Aalburg, Harderwijk, Bergambacht en vanaf 1998 in Den Haag. Hij promoveerde in 1997 op de missionaire theologie van Johan H. Bavinck. Hij is sinds 2005 als oprichter en docent verbonden aan het instituut voor contextuele prediking van de IZB, Areopagus.

Marinus de Jong is predikant van de Oosterparkkerk in Amsterdam. Hij publiceerde ‘Altijd Groter: 21 redenen om (niet) in God te geloven’ (Vuurbaak, 2018).

Willemien van Berkum volgde na de afronding van haar bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen  de master Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Sinds 2012 is Willemien van Berkum verbonden aan pioniersplek Heilig Vuur West in Amsterdam Oud-West, eerst als kerkelijk werker, vervolgens als predikant. Als buurtdominee werkt ze in oud-west met mensen die normaal gesproken niet snel een kerk binnen stappen. Naast haar werk als predikant is ze jarenlang verbonden geweest aan het Bridging Gaps-project, een internationaal uitwisselingsproject gericht op contextuele theologie.

Rianne ten Voorde is samen met haar man Kaj pionier bij Vitamine G in Hilversum en projectleider bij Weetwatjegelooft.nl en PEP.