Geloof jij dan nog?

In gesprek met niet-gelovigen

We staan niet meer op de zeepkist. Straatevangelisatie lijkt verleden tijd. Liever delen we het geloof in relatie met mensen. In echte ontmoetingen en contacten. Door echte verhalen, die je doorleefd hebt en waarin jij iets van jezelf laat zien. Maar wat voor verhaal vertel je dan? En hoe vertel je het?

Hetty Lalleman, theologe en buurtwerker in Londen, zette haar verhaal op papier. In haar boek Geloof jij dan nog? vertelt ze uitnodigend en inspirerend. Zo sluit ze bijvoorbeeld aan bij het verhaal van Abraham, een door God geroepen eenling. Ze stelt kritische vragen, put uit een lange traditie en zorgt dat het boekje zelf ook als gespreksbasis kan dienen.

Op 23 april 2020 organiseren we in Amsterdam een bijeenkomst naar aanleiding van dit boek. Want Hetty en wij zijn benieuwd of haar ervaringen in de Nederlandse context gedeeld worden. Tijdens de middag staat het geloofsgesprek met niet-gelovigen centraal. Met als kernvraag: Hoe kunnen we op een relevante en aansprekende manier ons geloof delen?

Hoe kunnen we op een relevante en aansprekende manier ons geloof delen?

Verder kijken we naar de mogelijkheden en uitdagingen van de authenticiteitscultuur en zoeken we naar goede manieren om het geloof ter sprake te brengen.  Is een gesprek eigenlijk wel de beste manier om je geloof te delen? En moeten we wel spreken van niet-gelovigen?

’s Avonds duiken we in de praktijk. Tijdens de maaltijd gaan we in Alpha-stijl in gesprek over lastige geloofsvragen en struikelblokken. Ook gaan we op zoek naar praktische handreikingen: Hoe voer je een goed gesprek zó dat de ander je snapt? Welke taal gebruik je? Uit welke bronnen kun je putten? Wat vraagt het van jezelf? En welke rol speelt de Heilige Geest?

Tijdens de bijeenkomst is er ruime gelegenheid voor ontmoeting en je eigen inbreng. Ben je missionair werker, jongerenwerker, predikant of gewoon geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Van harte uitgenodigd!

Programma

16:00 uur Opening
16:10 uur Hetty Lalleman: Het vráágt wat van je! Over authentieke ontmoetingen in een post-christelijke samenleving
16:40 uur Corjan Matsinger: I God a feeling!
17:10 uur Gert-Jan Roest: Spreken over het geloof in een authenticiteitscultuur
17:40 uur Panelgesprek
18:00 uur Diner
19:00 uur Panelgesprek
19:20 uur Drie pitches:

  • Paul Visser: Taal ontstaat in ontmoeting
  • Marinus de Jong: Ik geloof nog. Leren van kritische vragen
  • Willemien van Berkum: Een verhaal om te leven

19:50 uur Sluiting
Borrel

Certificering

Predikanten en theologen die deze studiedag in het kader van permanente educatie willen volgen, dienen zich via Permanente Educatie Predikanten in te schrijven. Zij kunnen kiezen uit een certificaat van 0,25 EC als bewijs voor deelname aan de studiedag, en een certificaat van 1 EC bij voldoende beoordeling van een extra opdracht. Wie geen belang heeft bij certificering, kan zich aanmelden via Weetwatjegelooft.nl.

Uitgebreide informatie

Deze lezing gaat over de praktijk van jarenlange contacten met mensen die zich ‘niet-religieus’ noemen. Kun je bruggen bouwen tussen hen en de plaatselijke kerk? Wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden? Wat doet dit met je als gelovige? Hoe ga je om met frustraties?

Hetty Lalleman is theoloog en schrijfster; zij heeft naast een grote liefde voor het Oude Testament een passie om contacten te leggen met mensen die niet geloven.


Wat communiceert beter dan een ervaring? Voor veel (jonge) mensen is geloven een soort van bodylanguage. In hoeverre is de opvoeder van nu een mystagoog die post-christelijke jongeren gidst richting de geheimenissen Gods? Welke kansen biedt deze benadering van niet-gelovige jongeren voor het geloofsgesprek?

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, trainer, religieus trendwatcher en pionier. Hij organiseert o.a. popquizen en ontwikkelde de Storyrooms, een pop-up escaperoom waarin jongeren met behulp van VR-brillen onderdeel worden van een Bijbelverhaal.


Vandaag de dag staan mensen anders in het leven dan 50 jaar geleden. Velen (vooral jongeren) zijn beïnvloed door de authenticiteitscultuur. Wat zijn daarin de mogelijkheden en uitdagingen? Hoe kunnen we op een verstaanbare manier over het goede nieuws spreken?

Gert-Jan Roest heeft voor 15 jaar als voorganger en evangelist (mede-) leiding gegeven aan Via Nova, een gemeentestichting in Amsterdam. Voor vele jaren was hij in gesprek met niet-christenen over Jezus en zijn weg. De materialen die hij daarvoor ontwikkeld heeft zijn dit voorjaar in boekvorm verschenen: ‘Hoopvol leven; ontdek de weg die Jezus wijst’ en ‘Open leven: ervaar de weg die Jezus wijst.’ De titel van zijn promotiestudie is ‘The Gospel in the Western Context’, en het geeft aandacht aan de wisselwerking tussen ons verstaan van het evangelie en de westerse cultuur. Sinds 2011 doceert hij aan de Theologische Universiteit te Kampen, en sinds 2019 is hij als wetenschappelijke beleidsmedewerker betrokken bij het team Missionair Werk van de Protestantse Kerk.


Hoe voer je een gesprek over God en geloven zó, dat de ander je snapt? Het is al meer mijn ervaring, dat je dit niet van tevoren bedenken kunt. Het is steeds weer een zoektocht, waarin al luisterend naar de ander de woorden worden gevonden, zowel qua inhoud als intonatie. In dat proces, wat zorgvuldige aandacht vraagt, is het tegelijk ook de Geest die verrast met de goede tongval.

Paul Visser is sinds 2017 pionier-predikant van de Noorderkerk in Amsterdam en als zodanig verbonden aan het project ‘Huis voor de ziel’,  na vanaf 2010 gemeentepredikant te zijn geweest in deze kerk. Daarvoor diende hij als dominee in Aalburg, Harderwijk, Bergambacht en vanaf 1998 in Den Haag. Hij promoveerde in 1997 op de missionaire theologie van Johan H. Bavinck. Hij is sinds 2005 als oprichter en docent verbonden aan het instituut voor contextuele prediking van de IZB, Areopagus.


Kritische vragen van niet gelovigen kun je zien als een probleem. Je kunt ze ook zien als een hulpmiddel om je blik op God scherp te houden. Ze dwingen tot goed nadenken voorbij eenvoudige antwoorden. En tot goed zoeken in de traditie van de christelijke theologie waar veel kritische vragen al wel eens blijken te zijn doordacht.

Marinus de Jong is predikant van de Oosterparkkerk in Amsterdam. Hij publiceerde ‘Altijd Groter: 21 redenen om (niet) in God te geloven’ (Vuurbaak, 2018).


In gesprek met ongelovigen, hoe doe je dat, wat zeg je dan? Misschien wel net zo belangrijk zijn de vragen: wat zeg je níet? en: wat dóe je dan? Hoe ga je om met mensen de een weerstand hebben tegen de kerk, tegen christenen. Dat vraagt kwetsbaarheid van gelovigen. Het is nodig om te erkennen  dat de kerk fouten heeft gemaakt en nog steeds fouten maakt, dat je zelf ook fouten maakt. Het vraagt ook om een heel persoonlijke motivering. Durf je voorbij te gaan aan de leerstellingen en heel persoonlijk te vertellen wat geloof voor jou betekent? En laat je dat ook zien in hoe je leven vorm krijgt?

Willemien van Berkum volgde na de afronding van haar bachelor theologie aan de Theologische Universiteit Kampen  de master Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Sinds 2012 is Willemien van Berkum verbonden aan pioniersplek Heilig Vuur West in Amsterdam Oud-West, eerst als kerkelijk werker, vervolgens als predikant. Als buurtdominee werkt ze in oud-west met mensen die normaal gesproken niet snel een kerk binnen stappen. Naast haar werk als predikant is ze jarenlang verbonden geweest aan het Bridging Gaps-project, een internationaal uitwisselingsproject gericht op contextuele theologie.


 

Rianne ten Voorde is samen met haar man Kaj pionier bij Vitamine G in Hilversum en projectleider bij Weetwatjegelooft.nl en PEP.