God, mens en wereld verstaan in het licht van de Bijbel

Klik op de cover om het boek te bestellen

Studiedag over gereformeerde hermeneutiek vandaag

Hermeneutiek is spannend, en dat geldt al helemaal als het gaat over Bijbel en theologie. Als ‘kritische bezinning op verstaansprocessen’ zijn er hermeneutieken in soorten en maten. Kan een en dezelfde bijbeltekst via hermeneutische manoeuvres ‘zomaar’ op tegengestelde manieren worden uitgelegd en toegepast? Wie gelooft dat de Bijbel het Woord van de levende God is dat mensen ook vandaag wil aanspreken, heeft er alle belang bij dat de Bijbel op de juiste manier gehoord, verstaan en toegepast wordt. De actuele bezinning op een gereformeerde hermeneutiek heeft alles te maken met dit geloof. Hoe zoeken gereformeerden vandaag hun weg op dit terrein van het verstaan van de Bijbel? En dan vervolgens ook van God, mens en wereld in het licht van de Bijbel?

Hermeneutiek levert geen pasklare antwoorden op

In de recent verschenen bundel Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven geven docenten van de Theologische Universiteit Kampen hun kijk op hermeneutiek. Tussen een fundamentalistische hermeneutiek die geen enkele rekening houdt met het verschil in context van tekst en lezer, en een liberale hermeneutiek waarin de hedendaagse context het alleenrecht heeft, wordt een ‘derde weg’ gezocht. Hermeneutiek, hoe ‘gereformeerd’ ook, blijkt daarbij geen pasklare antwoorden op te leveren. Het maakt je bewust van valkuilen en problemen, helpt je op weg, maar bepaalt niet bij voorbaat de uitkomst van je zoektocht naar de betekenis van Gods eeuwenoude Woord voor christenen vandaag.

Tijdens deze studiedag “God, mens en wereld verstaan in het licht van de Bijbel” worden predikanten en andere theologen als ‘professionele hermeneuten’ uitgedaagd om samen te reflecteren op de theorie en praktijk van een gereformeerde hermeneutiek en de worsteling die de hermeneutische roeping regelmatig met zich meebrengt.

Programma

Opening door dagvoorzitter Simon van der Lugt

Gereformeerde hermeneutiek: theologische bezinning en praktijk

 • Hans Burger – Waarom een gereformeerde hermeneutiek?
 • Ad de Bruijne – ‘M/V & ambt’ en ‘homoseksualiteit’ – worstelen met gereformeerde hermeneutiek
 • Reactie door Ad van der Dussen
 • Reactie door Arnold Huijgen
 • Plenair gesprek

Lunchpauze

Q&A met auteurs van de bundel

 • Auteurs (Erik de Boer, Egbert Brink, Ad de Bruijne, Hans Burger, Kees Haak, Rob van Houwelingen, Barend Kamphuis, Kees de Ruijter, Hans Schaeffer)  reageren op een selectie uit door deelnemers tevoren gestelde vragen
 • Plenair gesprek

Pauze

Workshops: Gereformeerde hermeneutiek in de praktijk: Fundamentele en Heikele thema’s
Wat betekent Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag wel en niet voor enkele actuele fundamentele en/of heikele thema’s? Samen met auteurs van de bundel gaan deelnemers aan het werk. Elke deelnemer kan één workshop naar keuze bezoeken.

 1. Erik de Boer – De veredeling van kerkstrijd door projectie van het verleden: Vrijmaking, Doleantie en Afscheiding en de crisis voor Dordt
 2. Egbert Brink – Job en Trauma
 3. Ad de Bruijne – De afschaffing van de slavernij als leerzaam hermeneutisch proces voor vandaag
 4. Hans Burger – De gezindheid van Christus – Hermeneutische vorming in het gereformeerde onderwijs
 5. Kees Haak – Eer je ouders – die moslim zijn en blijven… Bekeringsweeën in een moslimcontext
 6. Rob van Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck – De ongemakkelijkste zwijgtekst
 7. Barend Kamphuis – Metaforisch spreken over God
 8. Kees de Ruijter -Betrouwbaar vertolken
 9. Hans Schaeffer – Als de tweede kerkdienst nauwelijks meer bezocht wordt

De predikant/theoloog als professioneel hermeneut

Is de predikant/theoloog een hermeneut of reflective practitioner en (hoe) dient de theologische opleiding hierop voor te bereiden?

 • Hans Burger en Hans Schaeffer – Theorie en praktijk aan de TU Kampen
 • Plenair gesprek

Afsluiting

Borrel

Certificering

Het is mogelijk deze studiedag te bezoeken in het kader van Permanente Educatie voor Predikanten, Theologen en Kerkelijk werkers. Het levert een certificaat op ter waarde van 0,25 EC. In dat geval dient u zich aan te melden via PEPredikanten.nl.