Afscheidssymposium Henk Geertsema

Het afscheidssymposium van Henk Geertsema wordt helaas uitgesteld, i.v.m. de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

We hopen z.s.m. een nieuwe datum door te kunnen geven!

 

Verhalen van pijn en ontmoeting: In gesprek met de pastor en de therapeut
Als hulpverlener is één eigenschap onmisbaar: Je moet goed kunnen luisteren. Maar hoe luister je als pastor of therapeut? Hoe doe je als pastor de ander recht? En wat is dat dan eigenlijk ‘de ander recht doen’? Hoe klinkt je levensverhaal, wereldbeeld en godsbeeld daarin door? Mogen alle verhalen verteld worden? En is er te midden van al die verhalen nog plek voor barmhartigheid, waarheid en gerechtigheid?

Het zijn spannende vragen die zowel op individueel niveau, vanuit de academie als vanuit de bredere samenleving gesteld kunnen worden. Tijdens dit symposium nemen we afscheid van Henk Geertsema. Als bevlogen andragoog, hulpverlener, docent en directeur van het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken is het thema van dit symposium op zijn lijf geschreven:
‘Het leven is gelaagd, mooi en rijk, maar ook complex en gebroken. Dat ervaart ieder individu, elke gemeenschap. Het is een uitdaging om als kerken, onderwijsinstellingen en professionele hulpverleners werkelijk in contact te komen met de ander. De ander tot zijn/haar recht te laten komen. En structuren te vormen die daartoe behulpzaam zijn.’

Aanmelden:

Aanmelden symposium

Wensen en herinneringen voor Henk Geertsema
 • Als u ze met Henk wil delen, dan zouden we het heel fijn vinden als u dit hierboven in geschreven tekst doet. Wij zorgen er voor dat de wensen en verhalen op 20 maart aan Henk gegeven worden, zodat hij ze in alle rust nog eens na kan lezen. (Een verhaal, anekdote, of creatieve uiting waarover u langer na wil denken mag u ook later mailen - uiterlijk 10 maart - naar mmol@praktijkcentrum.org). Op 20 maart is na het symposium de gelegenheid om Henk kort te groeten onder het genot van een hapje en een drankje.
 • Mogelijk willen we u nog aanvullende informatie over het symposium toesturen, hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig.

 

Programma:

 • Inloop vanaf 14.00 uur
 • Opening symposium om 14.30 uur door dagvoorzitter Annemiek de Jonge
 • 1e lezing, ‘Wees niet al te rechtvaardig…’ pastoraat en sociaal werk: over religieuze en seculiere normatieve professionaliteit.’
  Jan Willem Bruins, (directeur Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, theoloog en voormalig opleidingsmanager Social Work Windesheim).
 • 2e lezing, Dubbel luisteren: pastor en therapeut werken samen, door Jolanda Glas (creatief (psycho)therapeute) en Egbert Brink (predikant en universitair docent Oude Testament en Pastorale Theologie)
 • In gesprek met de zaal
 • Persoonlijke verhalen: Wie ben jij als pastor of therapeut?
  > Hayo Wijma, docent methodologie, praktische theologie en persoonlijke vorming, Theologische Universiteit Kampen
  > Jannet de Jong, kerkelijk adviseur bij het Praktijkcentrum
  > Albert Pullen, docent Social Work, Hogeschool Viaa
 • Borrel na afloop en gelegenheid om Henk kort te groeten

In-gewikkeld (kunstwerk gemaakt door Henk)

Op de grondplaat staan woorden, ieder van die woorden komt op een van de banden voor. De woorden zijn: gebeurtenissen, betekenissen, praktijken, tekens, woorden, teksten. Het kunstwerkje verwijst naar onze inwikkeling in interpretaties, aan ons aangeboden door onze omgeving en door ons geaccepteerd. Deze geaccepteerde interpretaties houden ons bij elkaar, maar kunnen ons ook opsluiten. En soms lopen we vast in het bestaan en staan we voor de taak ons te ont-wikkelen. Pastors en hulpverleners kunnen een rol spelen in deze ontwikkeling. Maar dan is de vraag hoe de mens en de pastor of hulpverlener dat kunnen doen, wat de onderscheiden bijdragen zijn, wat het risico is dat een van beiden uit elkaar valt en hoe er dan heling zou kunnen plaatsvinden.

 

 

 

Over de sprekers:

Jan Willem Bruins is directeur van de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW).
Daarvoor was hij achtereenvolgens docent religieuze levensbeschouwing, ethiek en filosofie aan de sociale opleidingen van hogeschool Windesheim, manager van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening(later Social Work). Hij was voorzitter van het landelijk overleg van de hbo-opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en voorzitter van de vereniging van Medezeggenschapsraden in het hbo(VMH). Hij studeerde o.a. theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen. Hij werk aan een proefschrift over religie en psychoanalyse.

Jolanda Glas is oprichter van BeeldSpraak Gouda. Als therapeut geeft zij beeldende therapie, schema therapie en EMDR-therapie. Meer informatie: www.beeldspraakgouda.nl. Regelmatig werkt zij samen met Egbert Brink.

Egbert Brink is universitair docent Oude Testament & Pastorale Theologie, Coördinator Luisteren naar het Woord & Vertolken vanuit de Bron. Hij is als predikanten verbonden aan de Gereformeerde kerk van Waddinxveen en geeft regelmatig les als gastdocent aan de Faculté de Theologie Evangélique de Bangui in Yaounde, Kameroen en aan de Faculté Jean Cauvin in Aix en Provence. Hij schreef het boek ‘Connecting Horizons with Job waarin hij in gesprek gaat met professionals op het gebied van traumaverwerking (William Carey Publications, 2013).