Geloven doe je samen

Hier komt binnenkort een cursus van Kerk2030 over kerkvernieuwing

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee?

Vanaf begin december 2020 organiseerde Kerk2030 in samenwerking met Weetwatjegelooft.nl zeven webinars over zes geloofspraktijken. Deze zes praktijken van kerkzijn werden eind 2017 herontdekt door twintigers en dertigers die samen nadachten over de vraag: Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? In het boekje Geloven doe je samen worden deze zes praktijken uitgewerkt.

Kerk2030 De zeven webinar worden binnenkort omgewerkt tot een videocursus die je individueel maar zeker ook met een groep kunt volgen!

De webinars kan je hier terugkijken.

Webinar 1: Christus zien en God ontmoeten

Reinier Kramer, Predikant De Hoeksteen, Bergentheim

Webinar 2: Vertrouwen op de kracht van genade

Wilmer Blijdorp, Predikant De Burcht, Barneveld

Webinar 3: Toegewijd en heilig leven

Wouter van Veelen, Predikant Magnificatkerk, Tiel

Webinar 4: Leven uit liefde, gericht op gemeenschap

Hans Schaeffer, Hoogleraar Praktische Theologie, TU Kampen

Webinar 5: Nieuwe levensstijl, goede rentmeester

Gerbram Heek, Predikant Fonteinkerk, Buitenpost

Webinar 6: Dienstbaarheid en leiderschap

Joost Smit, Predikant Ontmoetingskerk, Vathorst

Webinar 7: Kerkvernieuwing in de praktijk

Roel Kuiper, rector TU Kampen

Geloven doe je samen: het boekje

In 2018 spraken twaalf kerken af vier keer bij elkaar te komen verspreid over twee jaar, om met elkaar te bidden, te bijbelluisteren en over en weer van elkaar te leren. De opbrengst van dit traject is verwerkt in een publicatie: ‘Geloven doe je samen’.

Dit boekje wil bijdragen aan de vernieuwing van kerken. Het gaat om Christus volgen en geïnspireerd raken. Samen bouwen aan kerken als liefdevolle en open gemeenschappen, voorportalen van Gods Koninkrijk met een boodschap van Goed Nieuws voor alle mensen.

De kern van dit boekje bestaat uit zes praktijken van kerkzijn die eind 2017 herontdekt zijn door twintigers en dertigers naar aanleiding van de vraag:  Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het bij Kerk2030. Ons verlangen is dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Doe je mee?

Download hier het boekje als pdf. Of bestel het in gedrukte vorm, klik hier voor meer informatie.

Wat is Kerk2030?

Wij zijn volgelingen van Christus, onder de indruk van wat God geeft en heeft gegeven door middel van kerken in Nederland. Wij zijn intensief betrokken bij deze kerken. Vanuit die betrokkenheid vragen we ons af hoe kerken vandaag nog meer en soms opnieuw gestalte kunnen geven aan het leven uit liefde en genade van Jezus Christus. Wij zien nieuw enthousiasme rondom kerkzijn vandaag en willen dat proces graag faciliteren onder de naam Kerk2030. 

Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus Kerk. Aangemoedigd door het herenigingsproces van GKv en NGK zijn we bezig met een impuls voor lokaal kerkzijn. Christus volgen en samen kerkzijn in onze tijd voor onze omgeving.

Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 met 12 gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Deelnemende kerken leggen daarbij hun eigen accent passend bij hun lokale context. Wij vertegenwoordigen geen ‘instituties’, maar zijn een initiatief van betrokken gemeenteleden en predikanten uit het midden van de kerken zelf. 

Lees alles over Kerk2030 op Kerk2030.nl