Leven in Christus

Zicht op de hele Christus voor het hele leven

Jezus is niet op te delen in stukjes, maar vaak leven we wel met een stuk: wat onze eigen traditie aanreikt, wat relevant is, wat direct aansluit bij een praktijk. Het blijft belangrijk dat christenen niet de hele Christus uit het oog verliezen: hij is het dragende fundament van het christelijke leven.

Wat is de betekenis van Jezus Christus vandaag? In zijn boek Leven in Christus (Uitgeverij Van Wijnen, 2017) gaat Hans Burger in op verschillende aspecten van het verhaal van Jezus Christus: zijn plek in de Bijbel en het christelijke leven, de betekenis van zijn dood en opstanding (verzoeningsleer), eenheid met Christus, en delen in Christus.

Op 24 november 2017 wordt Leven in Christus gepresenteerd. In zes reacties wordt het belang van dit boek voor het persoonlijke en kerkelijke leven belicht vanuit heel diverse invalshoeken. Daarnaast is er ruimte voor plenair gesprek en bezinning in kleine groepen.

Programma

10.30 uur Opening door dagvoorzitter Barend Kamphuis
10.45 uur Introductie door Hans Burger
11.05 uur Jos Douma: Wij willen Jezus zien. Pleidooi voor een contemplatieve christologie
11.25 uur Wilkin van de Kamp: reactie vanuit charismatisch perspectief
11.45 uur Gesprek
12.15 uur Lunchpauze
13.00 uur Arjan Markus: reactie vanuit missionair perspectief
13.20 uur Matthijs Vlaardingerbroek: reactie vanuit creatief perspectief
13.40 uur Gesprek
14.00 uur Gerard de Korte: Leven in Christus vanuit Rooms-katholiek perspectief
14.20 uur Wim van Vlastuin: Unio mystica als christelijk perspectief
14.40 uur Gesprek
15.00 uur Pauze
15.20 uur Groepsgesprekken a.d.h.v. vragen en stellingen
16.00 uur Terugkoppeling vanuit de groepsgesprekken
16.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter Barend Kamphuis
16.45 uur Borrel

PE-opdracht en PEP-cursus

Het is mogelijk om deze studiedag te bezoeken in het kader van Permanente Educatie. U ontvangt dan na deelname een certificaat ter waarde van 0,25 EC. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u zich aan te melden via www.pepredikanten.nl/leveninchristus.

Tevens wordt er in aansluiting aan de studiedag een cursus Leven in Christus georganiseerd van 5 dagdelen (2 EC). Meer informatie en aanmelding: www.pepredikanten.nl/cursusleveninchristus