Spot on! Licht op liturgie

Een dag samen zoeken, vieren, oefenen en werken aan de liturgie

Hoe zorg je ervoor dat een kerkdienst geen verzameling losse flodders wordt, waarin iedereen “zijn of haar ding doet”? Hoe kun je goed met elkaar samenwerken aan een betekenisvolle liturgie en blijf je daarbij met elkaar gericht op het geestelijke doel van je inspanningen? Met deze vragen – en meer! – gaan we aan de slag tijdens de Werkdag Liturgie.

Vroeger was alles duidelijk: de dominee maakte een preek, zocht daar wat psalmen bij die hij op zaterdagmiddag opstuurde naar de organist en door de koster op een liturgiebord liet aankondigen. Anno 2017 gaat het voorbereiden van een kerkdienst er vaak heel wat anders aan toe: zoveel betrokkenen, zoveel verschillende onderdelen… Komen tot een betekenisvolle liturgie is niet niks.

Wie deze Werkdag Liturgie als voorganger bezoekt en de bijbehorende opdracht uitvoert, verdient daarmee een studiepunt in het kader van Permanente Educatie Predikanten (PEP). De opdracht zal gericht zijn op het samen vormgeven aan de liturgie. Kom daarom als predikant zeker niet alleen naar deze dag, maar neem leden van je beamteam, kerkband, organistengroep, kinderclub, welkomstteam, liturgiecommissie, voorlezersgroep en andere belangstellenden mee. Iedereen die bij de zondagse kerkdienst, en andere samenkomsten waarin liturgie een rol speelt, betrokken is – en is dat eigenlijk niet de hele gemeente? – is van harte uitgenodigd voor deze dag!

Programma

09.45 uur: Inloop + inschrijven workshops
10.00 uur: Opening
10.20 uur: Casus
11.10 uur: Pauze
11.25 uur: Workshopronde 1
12.25 uur: Middagviering
12.45 uur: Lunchpauze
13.30 uur: Aankondiging nieuw Gereformeerd Kerkboek
13.45 uur: Workshopronde 2
14.45 uur: Afsluiting
15.15 uur: Napraten

Workshops

Ieder zingt zijn eigen lied (en dat klinkt soms knap vals)
Diversiteit als uitdaging en kans voor waardevolle kerkdiensten.
Ingrid Plantinga en Koos Tamminga

Meer dan ‘horen, zien en zwijgen’; over liturgie en zintuigen
‘Kun je een kerkdienst ook proeven? Hoe blijf je geconcentreerd als je zo lang stilzit? Waarom is er eigenlijk zo weinig te kijken in onze kerken? Hoe komt het dat ik bij sommige liederen meer voel dan bij andere liederen, en hoe werkt God daarin?’ In onze (gereformeerde) woordtraditie lijkt niet altijd ruimte te zijn om te zien, horen, ruiken en voelen … of toch wel?
Anje de Heer en Geranne Tamminga

Liedboek 2013: een bundel voor een veelkleurige kerk
In een uur tijd ga je op verkenningstocht door het nieuwe liedboek. Hoe is het liedboek opgebouwd? Welke stijlen kom je erin tegen? En: Hoe gebruik je het liedboek goed in jouw gemeente?
Anje de Heer

Aanbid God met heel je hart, ziel en verstand
Een praktische en geestelijke verdieping in jouw rol als muzikant/zanger(es)/aanbiddingsleider.
Jojanneke Rijlaarsdam

Een kerkdienst ontwerpen
Samen nadenken over de opzet en invulling van de eredienst.
Jasper Bosman en Harrie de Hullu

Een goede presentatie is de halve dienst?!
In de afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten gewend geraakt aan beamerpresentaties tijdens de kerkdienst. In de ene gemeente is de beamerpresentatie niet veel meer dan een vervanging van het oude liturgiebord, in een andere gemeente worden filmpjes, liederen, Bijbelteksten, aankondigingen, et cetera gebeamd. Hoe ga je hiermee om als beameraar? Ben je (goed) op de hoogte van het verloop van de kerkdienst? Verloopt de communicatie over de liturgie in jouw gemeente soepel? Hoe sfeerbepalend is de presentatie die je maakt? En: Wat weet je van licenties en juridische zaken m.b.t. het beamwerk? We zijn ervan overtuigd dat de taak en het werk van beamteams in onze kerken nog al eens onderschat wordt. In deze workshop willen we je uitdagen, meenemen, nieuwe inzichten geven en ruimte voor vragen bieden.
Christiaan Heidema

Certificering

Het is mogelijk om deze studiedag te bezoeken in het kader van Permanente Educatie. Je ontvangt dan na deelname en het maken van de opdracht een certificaat ter waarde van 1 EC. Indien je hiervan gebruik wilt maken, meld je dan aan via www.pepredikanten.nl/liturgie.