Proeven uit de Bron

Ervaar de heilzame dynamiek van Leven uit de Bron voor jouw gemeente

Speciale training voor kerkenraden!


De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de hele gemeente. Een kerkenraad die meer functioneert als een ‘besluitenclub’ dan als geloofsgemeenschap leidt tot verzakelijking in de gemeente. Andersom geldt dat echter ook! Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.

Leven uit de Bron staat voor een vitaliserende visie op gemeenteopbouw waarvan geloofsopbouw het geheim vormt. In de trainingen van Leven uit de Bron staat de beoefening van de drievoudige kern van gemeentezijn centraal:

 • Hart voor de Heer
 • Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
 • Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

Tijdens de trainingen ontwikkel je een attitude waarin je de drievoudige kern van gemeentezijn combineert met de CBA-methode: eerst Communicatie, dán Bezinning en daarna Activiteiten. Beide zijn essentieel voor een geloofwaardige en aantrekkelijke beoefening van gemeenteopbouw.

Leven uit de Bron toepassen in je eigen situatie?

Leven uit de Bron heeft samen met Permanente Educatie Predikanten enkele trainingen ontwikkeld waardoor je deze methodiek stap voor stap leert kennen, waarderen en toepassen. Ben jij predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid en verlang je naar een kerkenraad die functioneert als geloofsgemeenschap? Naar een kerkenraad die zelf leeft uit de Bron en zo een bron van leven wordt voor de gemeente en de wereld om haar heen? Neem dan deel aan Proeven uit de Bron. Dat kan individueel, maar ook samen met enkele kerkenraadsleden of – nog beter – als complete kerkenraad. Mocht Proeven uit de Bron naar méér smaken, dan is er volop verdieping en specialisatie mogelijk.

Proeven uit de Bron is een korte maar krachtige introductietraining. Je proeft de dynamiek van Leven uit de Bron. Je ervaart hoe belangrijk leven uit de Bron is voor jou en je gemeente. In deze training ervaar je hoe heilzaam het is om van hart tot hart te spreken, hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan, en hoe je heel concreet kunt worden door het formuleren van een bouwsteen. Als afsluiting van de training deel je je ervaringen met je eigen kerkenraad.

Hoe is de training Proeven uit de Bron opgebouwd?

De training Proeven uit de Bron duurt in totaal 7 weken en vraagt ca. 2 uur tijdsinvestering per week. Theorie wordt steeds gecombineerd met ervarend leren en praktische opdrachten. In week 1 t/m 4 wordt via korte instructievideo’s stap voor stap de dynamiek van Leven uit de Bron uitgelegd, waarna je met opdrachten aan de slag gaat. In week 2 maak je tevens kennis met andere deelnemers. In week 4 is er een korte online kennistest, waarna je in week 5 het geleerde gaat ervaren via een online trainingssessie van 2,5 uur. In week 6 werk je de eindopdracht uit die je vanaf week 7 mag delen met je eigen kerkenraad. Voor kerkenraden die compleet deze training samen volgen, worden de opdrachten aangepast.

Trainingsweek Activiteit Indicatie tijdsinvestering
Week 1 Video 1: Introductie Proeven uit de Bron 15 minuten
Video 2: De Dynamiek van Leven uit de Bron 15 minuten
Opdracht 1: Werk aan een concept memo voor kerkenraad waarin je principe en dynamiek van Leven uit de Bron uitlegt en: hoe kan dit heilzaam doorwerken in eigen kerkenraad en gemeente 45 minuten
Video 3: De drievoudige kern van gemeenteopbouw 15 minuten
Opdracht 2: Werk aan een concept memo over de vraag in welke relatie het meest geïnvesteerd moet worden, sterke en zwakke punten 45 minuten
Week 2 Video 4: De CBA-methode 1: De C van Communicatie 30 minuten
Opdracht 3: Het beoefenen van de grote C (persoonlijke voorbereiding Bijbellezen online sessie) 45 minuten
Opdracht 4: Het beoefenen van de kleine c: kennismaking met enkele deelnemers training, delen wel en wee & motivatie voor de training 60 minuten
Week 3 Video 5: De CBA-methode 2: De B van Bezinning 15 minuten
Opdracht 5: Werk aan een concept memo over de vraag of jouw kerkenraad adhoc- en probleemgericht danwel verlangengericht werkt? Welke gevolgen heeft dit voor jouw beleving van de kerkenraadsvergadering? 45 minuten
Video 6: De CBA-methode 3: De A van Activiteiten 30 minuten
Opdracht 6: formuleer een concept bouwsteen voor je eigen situatie, die opkomt uit je persoonlijke bezinning (B) n.a.v. je persoonlijke meditatieve Bijbellezing (C). Aan het eind van de online sessie komen we hierop terug. 60 minuten
Week 4 Opdracht 7: werk verder aan je concept memo waarin je aan je eigen kerkenraad: 1. in eigen woorden het principe en de dynamiek van Leven uit de Bron uitlegt; en 2. laat doorklinken wat jou persoonlijk heeft aangesproken 60 minuten
Online kennistest, delen motivatie 30 minuten
Week 5 Online sessie met alle deelnemers onder leiding van Jelle de Kok: Ervaar Leven uit de Bron in de praktijk 150 minuten
Week 6 Opdracht 8: eindopdracht: werk verder aan de eindversie van je memo voor de kerkenraad, inclusief een concrete bouwsteen 60 minuten
Je ontvangt individuele schriftelijke feedback op je memo van de trainer
Verwerk de feedback tot een eindversie van je memo en zorg dat deze op de agenda van een kerkenraadsvergadering terechtkomt 60 minuten
Week 7 of later Presentatie van de memo voor je eigen kerkenraad 45 minuten
Stuur de eindversie van je memo inclusief een kort verslag van de presentatie/bespreking aan de trainer. Dit vormt de basis voor de toekenning van het certificaat (0,5 EC). 15 minuten
Totaal 14 uur

Praktische informatie

 • Omvang: 14 uur (0,5 EC)
 • Certificering: bij voldoende beoordeling van het eindverslag wordt een certificaat van 0,5 EC verstrekt.
 • Data: We starten in week 3 (18 januari 2021) met zelfstudie; online sessie: 16 februari van 9.00-11.30 uur. Op 9 januari ontvangt u bericht over de training en een factuur; na betaling krijgt u 16 januari toegang tot de online leeromgeving met video’s en opdrachten.

Deelnemen met complete kerkenraad

Voor kerkenraden die samen, als complete raad de training volgen, geldt een speciale aanpak met lichte aanpassingen. Neem voor meer informatie en overleg contact op met info@pepredikanten.nl.

 • Geen maximum aantal deelnemers
 • Inclusief 1 uur telefonisch intakegesprek en 1 uur evaluatiegesprek met voorzitter kerkenraad
 • Opdrachten die toegesneden zijn op deelname met complete kerkenraad
 • Inclusief maximaal 7,5 uur totaal aan feedback op individuele deelnemers
 • Keuze uit 1 plenaire online sessie of 1 plenaire sessie op locatie
 • Startdatum en datum plenaire sessie in overleg

Drinken uit de Bron is het verdiepende vervolg op Proeven uit de Bron. Je ervaart, leert én praktiseert de dynamiek van Leven uit de Bron vanuit de drievoudige kern van gemeentezijn: 1. zelf drinken uit de Bron; 2. samen drinken uit de Bron; 3. anderen laten drinken uit de Bron. Deze training leert je om Leven uit de Bron met je eigen kerkenraad te beoefenen. Je leert van hart tot hart te spreken vanuit een Bijbelgedeelte, en om via bezinning tot concrete bouwstenen voor beleid te komen. Naast drie (online) bijeenkomsten heb je enkele persoonlijke coachingsgesprekken met de trainer.

Drinken uit de Bron wordt aangeboden aan belangstellenden die de introductietraining Proeven uit de Bron hebben gevolgd.

Na Proeven uit de Bron en Drinken uit de Bron zijn specialisatietrainingen mogelijk, zoals:

 • missionair gemeentezijn
 • vruchtbaar omgaan met verschillen
 • geestelijk leidinggeven

Specialisatietrainingen worden aangeboden aan belangstellenden die de training Drinken uit de Bron hebben gevolgd.

Voor wie zijn de trainingen van Leven uit de Bron?

Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door geloofsopbouw. Het evangelie van Jezus Christus is de Bron. De trainingen die Leven uit de Bron in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten ontwikkelt, richten zich op leidinggevenden in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. Door deze methode wordt geloofsverdieping geïntegreerd in vergaderactiviteiten en verbonden met beleid voor de hele gemeente. De trainingen helpen om hartelijke verbondenheid in Christus te praktiseren in de eigen kerkenraad. Hierdoor ontstaat er meer verdieping en saamhorigheid. Je krijgt handreikingen om dit principe door te laten werken in beleid voor heel de gemeente.

Over de trainer

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft vele andere gemeenten erin begeleid. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok.