Uitgekozen?

In de cursus Uitgekozen houdt Dolf te Velde de Dordtse Leerregels tegen het licht. Hoe kan het dat vragen van ruim vier eeuwen geleden nog steeds actueel zijn? Wat betekent uitverkiezing? Is Christus voor alle mensen gestorven? Wat is wedergeboren zijn? En kun je je geloof verliezen? In vier avonden duiken we in deze vragen en gaan we erover in gesprek aan de hand van de Leerregels.

20 mei | Uitgekozen: waarom de een wel, de ander niet?
Voor veel mensen is de gedachte van ‘uitverkiezing’ ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Is het wel eerlijk als God verschil maakt tussen mensen die gered worden en mensen die voor eeuwig verloren gaan? Vanuit de Bijbel kun je het misschien beter omkeren: als álle mensen zich door de zonde van God afgekeerd hebben, hoe is het dan mogelijk dat God tóch in actie komt om er zoveel mogelijk te redden?

3 juni | Is Christus voor alle mensen gestorven?
Een bekende vraag uit het evangelisatiewerk: als je mensen op straat aanspreekt, mag je dan zeggen “Christus is voor jou/u gestorven?” Het liefst zouden wij willen dat alle mensen uiteindelijk gered worden. De Bijbel zegt zelf toch ook (1 Johannes 2:2) dat Christus verzoening brengt “voor de zonden van de gehele wereld”. Toch zeggen de Dordtse Leerregels, dat de dood van Jezus aan het kruis alleen de uitverkoren mensen ten goede komt. Hoe kan dat? Wat zit daar allemaal aan vast?

17 juni | Wedergeboren: hoe werkt dat?
“Ben ik opnieuw geboren?” Het is misschien niet een vraag waar je elke dag bij stilstaat. Als we Jezus’ woorden uit Johannes 3:3 serieus nemen, kunnen we hier niet omheen: “Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.” Maar hoe gaat dat dan? Kun je vanuit jezelf, door eigen vrije keuze, de weg terug naar God weer vinden? De Dordtse Leerregels snijden die optie af: alleen als de Heilige Geest diep in ons binnenste doordringt en ons een nieuw hart geeft, kunnen wij gered worden.

1 juli | Kun je je geloof verliezen?
Dit is misschien wel een van de meest spannende en pijnlijke vragen die je rond het thema ‘Uitverkiezing’ kunt hebben. Je maakt het in je gezin, je familie of je vriendenkring mee dat iemand het geloof vaarwel zegt. Is Gods keuze om die persoon te redden dan ongedaan gemaakt? Of heeft diegene nooit echt geloofd? En kunnen wij daar eigenlijk wel iets over zeggen?