Verdiep je Bijbellezen

Voor kringen en individuele bijbellezers die hun Bijbellezen willen verdiepen of een nieuwe impuls geven.

“Bijbellezen is belangrijk, maar ik begrijp vaak niet wat ik lees! Dan denk ik: ik stop er maar mee.”

“Ik weet dat je door de Bijbel God kunt leren kennen en contact met hem kunt hebben. Ik lees de Bijbel wel, maar het raakt me vaak niet.”

“Als ik de Bijbel lees, denk ik vaak: wat kan ik er mee? Hoe kan ik dit verantwoord verbinden met mijn leven?”

Herkenbare vragen? Je bent niet de enige! Of je de Bijbel nu alleen leest of op kring. Om jou te helpen hebben wij de cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ ontwikkeld. In 6 weken ontdek je hoe je antwoorden kunt vinden op jouw vragen. Ook leer je hoe je wat je leest kunt toepassen op je eigen leven.

Drie vragen staan in deze cursus centraal:

Bijbellezen leer je door te doen. Daarom gaan we samen aan de slag. We gaan samen Bijbelgedeeltes lezen, veel oefenen en je krijgt feedback op hoe je het doet. Ook ontvang je persoonlijke coaching en persoonlijke opdrachten. Zo groei je in je vaardigheden. Laat je weer verrassen en inspireren door bekende Bijbelverhalen en doe mee!

Individuele deelname:

  • Start cursus: 20 oktober 2020
  • Uiterste inschrijfdatum: 10 oktober 2020

Kringen:

  • Start cursus: januari 2021
  • Uiterste inschrijfdatum: 14 december 2020

 

Programma

De cursus ‘Verdiep je Bijbellezen’ duurt in totaal 6 weken en vraagt 2 à 3 uur tijdsbesteding per week. In week 1 en 4 krijg je in een online sessie handvatten en ga je in groepjes werken aan opdrachten. In de twee weken daarna verwerk je dit d.m.v. opdrachten en houd je een portfolio bij. In de cursus staat het evangelie van Marcus centraal. Daarnaast heb je ook ruimte om aan zelfgekozen Bijbelteksten te werken.

Voor een extra verdiepingsslag kun je ervoor kiezen om ook biddend de Bijbel te lezen. Je krijgt daarvoor 2 opdrachten per week (2x 20 minuten). Ook krijg je in de eerste en laatste week van de cursus de facultatieve opdracht om een heel Bijbelboek te lezen.

Trainingsweek Activiteit Indicatie tijdsinvestering
0 Omschrijf je huidige manier van Bijbellezen in max. een half A4 15 minuten
Beschrijf in 5-10 regels wanner de cursus voor jou waardevol is geweest. Wat zijn je verwachtingen? 15 minuten
Formuleer bij Marcus 1:39-45 10 vragen waarop jij graag een antwoord wilt 30 minuten
Biddend Bijbellezen (een gedeelte uit Marcus) 20 minuten
1 Virtual Classroom 1: Een Bijbeltekst lezen en begrijpen 100 minuten
Reflectie 20 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
2 Sorteeropdracht 15 minuten
Opdracht bij Marcus 10:46-52: werk bij dit gedeelte de vragen van een verhaalanalyse uit 60 minuten
Je geeft en ontvangt peer-feedback 30 minuten
Je ontvangt feedback van de docent
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
3 Persoonlijk opdracht bij een zelfgekozen Bijbelgedeelte 120 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
4 Virtual Classroom 2: Een Bijbeltekst toepassen 100 minuten
Reflectie 30 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
5 Opdracht bij een zelfgekozen Bijbelgedeelte 120 minuten
Maak een vlog van 1 minuut 15 minuten
Biddend Bijbellezen (2x) 40 minuten
6 Je ontvangt feedback van de docent
Persoonlijke opdracht 60 minuten
Portfolio eindopdracht: maak een plan hoe je dit voor jezelf verder gaat ontwikkelen 120 minuten
Totaal 18 uur

De trainer

Dr. Bram van Putten is docent en trainer (www.leesleefdeel.nl). Hij heeft veel ervaring in het leiden van een gesprek over de Bijbel, als docent en als kringleider, met gemeenteleden en met zoekers. Dat heeft zijn hart. Zijn ervaring en expertise – hij is oudtestamenticus – geeft hij graag door. Hij geeft onderwijs over het ‘bewust’ en ‘verdiepend’ lezen van de Bijbel en heeft trainingen verzorgd voor gemeenteleden, kringleiders, jongerenwerkers en evangelisten. Daarnaast is hij werkzaam als pionier in De Stroom, een pioniersplek van de Protestantse Gemeente Kampen.

Deze editie: 130 euro korting

Door een anonieme sponsor

kost deelname aan deze editie van Verdiep je Bijbellezen geen 275 euro maar 145 euro!