Verklaring

Theologische Universiteit Kampen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Weetwatjegelooft.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • https://www.missiebinnenstebuiten.nl
  • https://www.kerkverlating.nl
  • https://www.lenteindekerk.nl

Status toegankelijkheidslabel van Weetwatjegelooft.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Theologische Universiteit Kampen is beschikbaar via de link https://www.tukampen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Weetwatjegelooft.nl van Theologische Universiteit Kampen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-03-2022 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Theologische Universiteit Kampen .
Functie: projectmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-03-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@weetwatjegelooft.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Theologische Universiteit Kampen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.