Ben jij christen en werk je in de zorg?
Dan vind je op deze pagina interessante en uitdagende thema’s uit jouw werkveld.

Beluister een podcastaflevering over ‘shared decision making’ of de rol van naasten bij euthanasie, schrijf je in voor de leergang ‘Ethiek van de zorg vanuit christelijk perspectief’ of neem contact op met een docent.

Op deze pagina vind je:

Podcasts Afscheidsrede Henk Jochemsen Oratie Stef Groenewoud Leergang Ethiek van de zorg

Podcasts

Arts of patiënt, wie beslist?

“Mijn leven is mijn project”, zo denken we vandaag de dag. In dat kader is de medische zorg meer en meer een instrument. Hoe merk je dat op een ziekenhuisafdeling? Is de klant koning? Tegen welke ethische dilemma’s loopt een arts dan aan?

In deze aflevering krijgen we een kijkje in de keuken van verloskundearts Marieke den Besten-Niemeijer. Henk Jochemsen, emeritus hoogleraar ethiek in de zorg, laat zien hoe het ziekenhuis een afspiegeling is van de maatschappij. Samen blikken ze terug en vooruit: welke ethische waarden zijn er opnieuw te ontdekken?

Mijn verlangen, jouw verdriet. Wie mag er meepraten over euthanasie?

Als een geliefde euthanasie wil, klinkt vaak de roep om iemands autonomie te respecteren. Het getuigt van liefde om iemand zelf te laten beslissen over diens levenseinde. Maar hoe individueel is zo’n beslissing? Is het ware liefde om iemand vrij te laten in zijn keuze? Of betekent liefde juist dat je iemand bij je wilt hebben? Wat is de rol van naasten bij euthanasie? Welke plek is er voor hun waarden, wensen, gevoelens en overtuigingen? Welke morele verantwoordelijkheid dragen zij, bijvoorbeeld wanneer iemand euthanasie wenst bij dementie?

We praten over de rol van naasten bij euthanasie met Stef Groenewoud, bijzonder hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg, en Trijntje Scheeres-Feitsma, interim-directeur bij Reliëf en promotieonderzoeker naar de rol van naasten bij euthanasie bij dementie.

Beluister hier de aflevering.

Meer over euthanasie

  • De PThU ontwikkelde met Nachtzon Media het interactieve theaterstuk Lang zal hij leven, waarin het thema ‘euthanasie bij dementie’ centraal staat. Klik hier voor data en tijden of voor meer informatie om het stuk zelf te boeken voor uw eigen (zorg)organisatie of kerk.
  • Stef Groenewoud (Lindeboom Instituut), Theo Boer (PThU) en Wouter de Jonge (red.) schreven Leven met euthanasie. Geliefden vertellen over hun ervaringen. Dit boek bevat veertig eerlijke verhalen van nabestaanden over ‘de goede dood.’ U kunt het boek aanschaffen via uw eigen boekhandel.

Literatuur

Interview Stef Groenewoud

In het najaarsnummer 2023 van In Dienst Der Genezing (het blad van CMF Nederland) gaf Stef Groenewoud een mooi interview over ontwikkelingen in de zorg, autonomie van de patiënt, ongelijkheid in de zorg, je leest het op p.14-18.

Oratie Stef Groenewoud op 2 juni 2023

Op vrijdag 2 juni 2023 sprak Stef Groenewoud zijn inaugurele rede uit, getiteld: “Waar je woont is hoe je sterft? Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde”.

Samenvatting op de website van het Lindeboom Instituut

Publicatie van de rede van Stef Groenewoud

Afscheidsrede Henk Jochemsen

Op 10 februari 2023 heeft prof. dr. ir. Henk Jochemsen zijn afscheidsrede als bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht gehouden over christelijke medische ethiek en aandacht voor levensidealen in de medische wereld.

Samenvatting van het Reformatorische Dagblad. 11 febr 2023

De hele lezing van Henk Jochemsen

Leergang

Ethiek van de zorg vanuit christelijk perspectief

Krijg je regelmatig te maken met medisch-ethische vragen? Of voel jij je als christen wel eens eenzaam op de werkvloer? Dan is de leergang ‘Ethiek van de zorg vanuit christelijk perspectief’ voor jou bedoeld: ethische bezinning en persoonlijke vorming die gelijk van pas komt op je werk. De 3e editie van de leergang is inmiddels gestart, houd onze website in de gaten voor de volgende editie (jan 2025) of neem contact op met amkuijvenhoven@tukampen.nl.

> Ethiek van de zorg
> Theologische ethiek
> Persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie en inschrijving

2e editie, 2023

Op landgoed Zonneoord in Ede maken negen zorgprofessionals in acht hele collegedagen een rondgang langs de belangrijkste onderwerpen in de ethiek van de zorg. De tweede editie van de leergang ‘Ethiek van de zorg in christelijk perspectief’, georganiseerd in samenwerking met het Lindeboom Instituut en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), is in volle gang. Maandag 24 april stond het thema ‘genderdysforie’ centraal. De deelnemers kregen college van twee gastdocenten en gingen in gesprek n.a.v. de documentaireserie ‘Ken je mij?’ van de EO. Bij elk onderwerp staat de vraag centraal: hoe vorm ik me hier als gelovig christen een standpunt in?’ En ook: ‘hoe wissel ik hierover van gedachten met niet of andersgelovigen?’.

Stef Groenewoud, bijzonder hoogleraar op de Lindeboomleerstoel Ethiek van de zorg, gaf de leergang opnieuw vorm rondom de drie pijlers: inhoud (theoretisch en praktisch ethisch), persoonlijke groei en vitaliteit. Elke lesdag staat er een uurtje bewegen op het programma; dit geeft volgens de deelnemers een gouden randje aan de dag. Inmiddels hebben alle deelnemers de leergang met succes afgerond.

Het Lindeboom Instituut

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut wil een bijdrage leveren aan het doordenken van medisch-ethische thema’s vanuit een christelijk perspectief. Het doet dat door middel van cursussen, bijdragen in de media, lezingen en adviezen en wetenschappelijk onderzoek, resulterend in publicaties. Met dit alles ondersteunt het Lindeboom Instituut artsen en artsen in opleiding, andere zorgverleners, zorgvragers en beleidsmakers bij ethische en levensbeschouwelijke vragen in de zorg. Sinds 1 september 2022 is prof. dr. Stef Groenewoud namens het Lindeboom Instituut hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht.

Contact met een docent?

Weetwatjegelooft.nl is een samenwerking van