Cursussen

Toon als:

Echtscheiding in de christelijke gemeente

Duur: 117 minuten

In deze les aandacht voor een concreet onderwerp: echtscheiding in de christelijke gemeente. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is daarover in 2002 een rapport verschenen. Wieke Malda laat zien welke ethische argumentaties aan dit rapport ten grondslag liggen. Zo is…

Waarom moesten de wegen scheiden? (1)

Duur: 5 minuten

De situatie van de jaren zestig present stellen, er een eerlijke kijk op krijgen: dat was het doel van het congres Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. George Harinck stelt in zijn openingswoord: ‘Toekenning van…

De context van de jaren zestig (2)

Duur: 26 minuten

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen denken dat de Open Brief en de breuk die erop volgde, in het geheel niet pasten bij de tijdgeest van…

Telder en het “Jansenisme” (3)

Duur: 19 minuten

Geert van Dijk schetst in hoofdlijnen de theologische ideeën van de Zeeuwse onderwijzer Antheunis Janse. Hij bespreekt eveneens de invloed van deze opvattingen op de Bredase predikant Telder en op de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Van Dijk wil in deze lezing…

De Open Brief als tijdsdocument (4)

Duur: 28 minuten

In zijn bijdrage aan Een steen op de maag bespreekt Erik de Boer de Open Brief, die de bakermat van de breuk vormde. Militaire termen als “luchtdoelraket” en “ongeleid projectiel” maakt hij onderdeel van zijn betoog. De Boer gaat niet…

Kerkelijke eenheid (7)

Duur: 22 minuten

Ab van Langevelde over ‘Opgeroepen naar het niveau van de wereldkerk’: Een veenhoviaanse benadering van kerkelijke verdeeldheid? Een steen op de maag Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen…

Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig (6)

Duur: 18 minuten

Johan Schaeffer deed onderzoek naar het studentenprotest in de jaren zestig aan de TU Kampen. In deze lezing legt Schaeffer uit waarom hij de houding van de Senaat ten opzichte van de studenten ‘vroom zelfbedrog’ vindt. Een steen op de…

De rol van de Theologische Hogeschool (5)

Duur: 21 minuten

In deze lezing bespreekt George Harinck de roerige jaren ’60 aan de Kamper Theologische Hogeschool. Welke weg moesten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) inslaan? De weg naar binnen, of die naar buiten? Stonden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) als Ware Kerk werkelijk…

De tijd is kort (10)

Duur: 20 minuten

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening te komen tussen de GKv en de NGK. De Boer roept op om naar ‘slachtoffers’ van ‘kerkelijk machtsmisbruik’ te luisteren.…